De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk is bij alle bedrijven verantwoordelijk voor het preventief gezondheidstoezicht van de werknemers in de onderneming. Bij de C- en de D-bedrijven  is het ook belast met de volgende wettelijke opdrachten rond risicobeheersing:

  • ondersteunen van werkgever, managers en werknemers om een beleid uit te werken, te plannen, uit te voeren en te evalueren volgens het dynamisch risicobeheersingssysteem (KB van 27 maart 1998 over het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk).
  • onderzoeken uitvoeren op de werkplek na een arbeidsongeval met 4 of meer dagen werkongeschiktheid.
  • meewerken aan de risico-identificatie.
  • advies uitbrengen bij de resultaten van de risicoanalyse en voorstellen uitwerken over maatregelen voor een permanente risicoanalyse.
  • verlenen van advies om het globaal preventieplan  en het jaaractieplan op te stellen, uit te voeren en bij te sturen.
  • optreden als preventieadviseur psychosociale belasting in het wettelijk kader.

 

Deze risicobeheersingsopdrachten zijn optioneel bij de andere bedrijven (A, B en C+).

 


Lees meer artikels over: Preventie en bescherming

Labels: externe dienst voor preventie en bescherming

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer