Als werkgever hebt u een aantal verplichtingen om uw medewerkers te beschermen die met chemische of andere gevaarlijke stoffen werken:

  • Risicobeoordeling: u moet de risico's voor de veiligheid en gezondheid van uw werknemers door de aanwezigheid van chemische agentia op de werkplek evalueren en de nodige preventiemaatregelen nemen.
  • Preventiemaatregelen: u moet algemene en specifieke maatregelen om het risico te beperken of tot een minimum te herleiden. Denk daarbij aan het gebruik van collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen enz.
  • Communicatie: u moet uw werknemers informeren en opleiden rond de risico's van blootstelling. Er moet voor de werknemers ook een productveiligheidskaart (PV-kaart) beschikbaar zijn die de werkinstructies bevat voor de gevaarlijke stof.
  • Gepast gezondheidstoezicht: de specifieke maatregelen moeten opgesteld worden op basis van de informatie verkregen uit het veiligheidsinformatieblad dat verschaft wordt door de fabrikant van de gebruikte gevaarlijke stof.
     

Lees meer artikels over: Preventie en bescherming

Labels: industriële hygiëne en toxicologie , risicobeheersing

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer