We onderscheiden verschillende soorten gezondheidsbeoordelingen:

 • Voorafgaande gezondheidsbeoordelingen: voor nieuwe werknemers in één van de volgende functies of werknemers die al in dienst zijn en één van de volgende functies krijgen:
  • veiligheidsfunctie
  • functie met verhoogde waakzaamheid
  • activiteit met welbepaald risico
  • activiteit die verband houdt met voedingswaren
 • Periodieke gezondheidsbeoordeling: jaarlijks, driejaarlijks of vijfjaarlijks medisch onderzoek voor mensen met één van de vier vorige functies.
 • Onderzoek bij werkhervatting: verplicht voor alle werknemers die onderworpen zijn aan periodieke gezondheidsbeoordelingen en die gedurende minstens vier weken afwezig waren door ziekte, aandoening, arbeidsongeval, privéongeval of bevalling.
 • Bezoek voorafgaand aan de werkhervatting: om aan de werkgever de nodige aanpassingen aan de werkpost of aangepaste werkmethodes voor te stellen, zodat de werknemer het werk in optimale omstandigheden kan hervatten.
 • Spontane raadpleging: bij gezondheidsklachten die hij/zij toeschrijft aan zijn/haar functie binnen de onderneming.
 • Voortgezet gezondheidstoezicht: voor werknemers die tijdens hun professionele loopbaan werden blootgesteld aan bepaalde stoffen voor zolang ze actief blijven in de onderneming.
 • Uitbreiding van het gezondheidstoezicht: alle werknemers die werken in de onmiddellijke omgeving van de werkpost van een werknemer die onderworpen is aan het verplicht gezondheidstoezicht worden dan ook jaarlijks onderzocht.
 • Re-integratieonderzoek: voor werknemers die niet langer hun werk kunnen uitvoeren door ziekte of ongeval. Het onderzoek gebeurt om een aangepaste of nieuwe functie te vinden

Lees meer artikels over: Preventie en bescherming

Labels: gezondheidstoezicht

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer