De overheid legt een aantal richtlijnen vast rond de opleiding van hulpverleners in uw bedrijf. Als er geen specifieke risico's zijn, moet de hulpverlener enkel een basisvorming EHBO hebben. In bedrijven met grotere risico's is er een specifieke vorming nodig. Attentia Academy organiseert opleidingen op maat specifiek voor hulpverleners.

 

Basisvorming EHBO

In de basisvorming EHBO moeten de volgende aspecten aan bod komen om te zorgen dat de hulpverlener een levensbedreigende toestand kan herkennen en eerste hulp kan toedienen in afwachting van verdere interventie:

  1. basisprincipes: rol van de hulpverlener, basishygiëne, correcte analyse van de situatie, verzorging in afwachting van de evacuatie
  2. acties bij bewusteloosheid, ademhalingsproblemen en cardiovasculaire problemen
  3. eerste hulp bij andere aandoeningen zoals vergiftiging, bloedingen, verwondingen, brandwonden

 

Specifieke EHBO-vorming

Als uw bedrijfsactiviteiten specifieke risico's met zich meebrengen, moet de basisvorming aangevuld worden met een vorming die zich toespitst op die risico's. U bepaalt die als werkgever samen met de arbeidsgeneesheer, de interne dienst voor preventie en bescherming en op voorafgaand advies van het Comité voor preventie en bescherming op het werk . De arbeidsgeneesheer speelt hierbij een belangrijke rol.


Lees meer artikels over: Preventie en bescherming

Labels: ehbo

Je kan meer info vinden op: http://www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=34486

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer