Als uw werknemer minstens 4 weken afwezig was door ziekte, aandoening, arbeidsongeval, privéongeval of bevalling moet hij of zij op de dag van de werkhervatting of binnen tien werkdagen een werkhervattingsonderzoek ondergaan. Dit geldt enkel voor werknemers die onderworpen zijn aan het periodiek gezondheidstoezicht.

Met dit onderzoek kan de arbeidsgeneesheer nagaan of de werknemer in staat is om het werk te hervatten en of hij of zij nog altijd geschikt is voor de werkpost die hij of zij voordien bezette. Is dat niet zo? Dan kan op basis van dit onderzoek beslist worden welke beschermings- of preventiemaatregelen nodig zijn.


Lees meer artikels over: Preventie en bescherming

Labels: gezondheidstoezicht , werkhervatting

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer