Jaarlijks zijn er 10 wettelijke feestdagen. Ze zijn vastgelegd op de volgende data:

  • Nieuwjaarsdag (1 januari)
  • Paasmaandag
  • Dag van de Arbeid (1 mei)
  • Hemelvaart
  • Pinkstermaandag
  • Nationale feestdag (21 juli)
  • Maria-Hemelvaart (15 augustus)
  • Allerheiligen (1 november)
  • Wapenstilstand (11 november)
  • Kerstmis (25 december)

 

Vervangingsfeestdagen

Een feestdag die samenvalt met een zondag of een gewone inactiviteitsdag in de onderneming moet gecompenseerd worden op een andere dag. Deze vervangingsfeestdag moet worden vastgesteld op een gewone activiteitsdag in de onderneming en krijgt de hoedanigheid van een feestdag voor de werknemers tewerkgesteld in de onderneming.
 


Lees meer artikels over: Tewerkstelling

Labels: arbeidsduur , sociaal secretariaat

2022 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer