Vanaf januari 2016 zijn de nieuwe tariferingsregels voor uw externe dienst preventie & bescherming van kracht. Deze nieuwe tarifering heeft impact op uw forfaitaire bijdragen omdat de  jaarlijkse bijdrage vanaf januari 2016 op een andere manier berekend wordt. Lees er hier meer over.


Bedrijven in de categorieën C-, D en micro ondernemingen (een micro-onderneming telt maximaal 5 medewerkers) hebben recht op een duidelijk omlijnd pakket van 12 diensten die het welzijn en de veiligheid van de werknemers moeten garanderen. In het nieuwe KB wordt dit pakket “Basisprestaties” genoemd.

 1. Het actief meewerken aan het opstarten, uitvoeren en updaten van de risicoanalyse
 2. Het voorstellen van preventiemaatregelen op basis van de risicoanalyse
 3. Inbegrepen in het medisch toezicht: voorafgaande en periodieke gezondheidsbeoordelingen, spontane raadplegingen, onderzoeken bij werkhervatting, bezoeken voorafgaand aan werkhervatting, voortgezet gezondheidstoezicht, onderzoeken in het kader van moederschapsbescherming. Voortaan zijn ook technische onderzoeken die door Attentia zelf kunnen worden uitgevoerd inbegrepen zoals visiotest, ergovision, audiometrie, spirometrie, toedienen vaccins.
 4. Organisatie van het inzagerecht in het gezondheidsdossier
 5. Beeldschermwerk (analyse, bevraging, voorstellen van preventieve maatregelen)
 6. Voedingswaren (meewerken aan de opleidingen rond voedselhygiëne en risicoanalyse)
 7. Deelnemen aan de vergadering van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk
 8. Verlenen van bijstand bij ernstige arbeidsongevallen (max. 5 u voorzien binnen het forfait)
 9. Psychosociale interventies bij individuele vragen (anoniem, inbegrepen in forfait tot de identiteit van de aanvrager wordt bekendgemaakt aan de werkgever)
 10. Onderzoek arbeidsplaatsen & werkposten
 11. Beleidsadvies (binnen de 5 jaar na aansluiting van de onderneming en binnen de 5 jaar na opstart van deze wetgeving, 3-jaarlijks te herzien)
 12. Online inventaris van bij de werkgever uitgevoerde prestaties

 

Alle andere bijkomende prestaties zullen bijkomend gefactureerd worden aan het uurtarief van € 115 per uur (rekening houdend met een wegingsfactor per uitvoerder). Een inventaris van de prestaties voor uw onderneming zal online raadpleegbaar zijn op onze portaalsite Eprev.


Lees meer artikels over: Preventie en bescherming

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer