Bedrijven worden in vier groepen ingedeeld op basis van het aantal werknemers, opleidingsniveau van de preventieadviseur en de risico's verbonden aan hun activiteiten.

De groep waartoe een bedrijf behoort is bepalend voor het takenpakket van de interne of externe preventieadviseur en vanaf januari 2018 voor de tarifering. Zie hierna de bijgevoegde tabel.

 

Opleidingsniveau van de preventieadviseur

  • Groep A: de preventieadviseur moet minstens een bijkomende opleiding niveau I gevolgd hebben.
  • Groep B: de preventieadviseur moet minstens een bijkomende opleiding niveau II gevolgd hebben.
  • Groep C: heeft de interne preventieadviseur een bijkomende opleiding niveau II of I dan mogen de meeste taken inzake risicobeheersing intern uitgevoerd worden (categorie C+). Heeft deze enkel een basiskennis dan moeten een aantal taken verplicht door de externe dienst uitgevoerd worden (categorie C-). Iemand van het personeel moet aangeduid zijn als preventieadviseur.
  • Groep D: de werkgever mag hier zelf de taak van interne preventieadviseur vervullen. Enkel een basiskennis inzake preventie is vereist.

 

Risicoklasse Aard van de onderneming Nace-code A B C  
Vereiste opleiding     Niveau I Niveau II Niveau I of II of basisniveau  
Zeer hoog

1) Winning van uranium- en thoriumerts
2) 
Productie en verwerking van nucleaire stoffen
3) 
Vervaardiging van cokes en raffinage van aardolie
4) 
Winning en ondersteuningsactiviteiten bij de winning van koolwaterstoffen
5) 
Vervaardiging van chemische basisproducten
6) 
Vervaardiging van pesticiden en andere chemische producten voor de landbouw
7) 
Vervaardiging van springstoffen
8) 
Vervaardiging van lijm
9) 
Vervaardiging van essentiële oliën 
10) 
Vervaardiging van farmaceutische basisproducten

1) 07.21

2) 24.46
3) 
19.1 en 19.2
4) 06 en 09.1

5) 20.1
6) 20.2
7) 20.51
8) 20.52
9) 20.53
10) 21.1

50 of meer wn's 20 tot 49 wn's 1 tot 19 wn's  
Hoog

1) Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet, of vlechtwerk (uitgezonderd meubelen)

2) Vervaardiging van verf, vernis, en drukinkt
3) Vervaardiging van farmaceutische preparaten
4) Vervaardiding van zeep en schoonmaakmiddelen, reinigingsproducten
5) Vervaardiging van andere chemische producten
6) Vervaardiging van producten in rubber en kunststof
7) Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels
8) Vervaardiging van overige niet- metaalhoudende minerale producten
9) Metallurgie
10) Vervaardiging van metaalproducten, met uitzondering van machines en apparatuur
11) Vervaardiging van machines en apparaten (m.u.v. huishoudapparaten)
12) Auto-industrie en vervaardiging van andere transportmiddelen
13) Vervaardiging van meubels (kantoren, winkels, keukens en andere)
14) Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en geconditioneerde lucht
15) Bouwnijverheid en bouwkunde
16) Bosbouw
17) Verwerking en bewaring van vlees en bereiding van vleesproducten
18) Activiteiten voor de gezondheid van de mens
19) Vervoer over land, via pijpleidingen, water, lucht, opslag en postactiviteiten

1) 16
2) 20.3
3) 21.2
4) 20.4
5) 20.5 (behalve .51, .52, .53)
6) 22
7) 20.6
8) 23
9) 24
10) 25
11) 28
12) 29 en 30
13) 31.01, .02 en .09
14) 35
15) 41,42 en 43
16) 02.2
17) 10.1
18) 86
19) 49, 50, 51, 52 en 53

200 of meer wn's 50 tot 199 wn's 1 tot 49 wn's  
Gemiddeld

1) Voeding-, drank- en tabaksindustrie
2) Textiel- en kledingindustrie
3) Leder- en schoenindustrie
4) Papier- en kartonindustrie, drukwezen, reproductie
5) Vervaardiging van elektrische apparatuur
6) Vervaardiging van IT-, elektronische en optische producten
7) Vervaardiging van sieraden, juwelen en fantasiejuwelen
8) Vervaardiging van instrumenten en benodigdheden voor medisch en tandheelkundig gebruik
9) Vervaardiging van borstelartikelen

10) Vervaardiging van meubels (andere dan in hout en metaal)
11) Vervaardiging van matrassen
12) Andere productienijverheden (andere dan hout en metaal)
13) Opvang, behandeling en distributie van water
14) Opvang en behandeling van afvalwater
15) Afvalverwerking en -verwijdering en terugwinning

1) 10,11, 12 (uitgezonderd 10.1)

2) 13,14

3) 15

4) 17 en 18

5) 27

6) 26

7) 32.12 en .13

8) 32.5

9) 32.91

10) 31.01 en .02

11) 31.03

12) 31.09, 32.12, .13, .20, .30, .40 en .99

13) 36

14) 37

15) 38.2 en .3

500 of meer wn's 100 tot 499 wn's 1 tot 99 wn's  
Laag Ondernemingen die hierboven niet worden vermeld    1000 of meer wn's 200 tot 1000 wn's 20 tot 200 wn's  

 


Lees meer artikels over: Preventie en bescherming

Labels: preventieadviseur

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer