Bedrijven worden in vier groepen ingedeeld op basis van het aantal werknemers, opleidingsniveau van de preventieadviseur en de risico's verbonden aan hun activiteiten.

De groep waartoe een bedrijf behoort is bepalend voor het takenpakket van de interne of externe preventieadviseur en vanaf januari 2018 voor de tarifering. Zie hierna de bijgevoegde tabel.

 

Opleidingsniveau van de preventieadviseur

 • Groep A: de preventieadviseur moet minstens een bijkomende opleiding niveau I gevolgd hebben.
 • Groep B: de preventieadviseur moet minstens een bijkomende opleiding niveau II gevolgd hebben.
 • Groep C: heeft de interne preventieadviseur een bijkomende opleiding niveau II of I dan mogen de meeste taken inzake risicobeheersing intern uitgevoerd worden (categorie C+). Heeft deze enkel een basiskennis dan moeten een aantal taken verplicht door de externe dienst uitgevoerd worden (categorie C-). Iemand van het personeel moet aangeduid zijn als preventieadviseur.
 • Groep D: de werkgever mag hier zelf de taak van interne preventieadviseur vervullen. Enkel een basiskennis inzake preventie is vereist.

 

Risicoklasse Aard van de onderneming Nace-code A B C D
Vereiste opleiding     Niveau I Niveau II Niveau I of II of basisniveau Werkgever = preventieadvis eur
Zeer hoog
 1. Winning van uranium- en thoriumerts
 2. Vervaardiging van cokes, geraffineerde aardolieproducten en splijt- en kweekstoffen
 3. Vervaardiging van chemische basisproducten
 4. Vervaardiging van verdelgingsproducten en van chemische producten voor de landbouw
 5. Vervaardiging van kruit en springstoffen
 6. Vervaardiging van lijm en gelatine
 7. Vervaardiging van etherische oliën 
 8. Vervaardiging van diverses chemische producten
 1. 7210
 2. 19100, 19200, 20130, 21209, 24460, 38222
 3. 191,201
 4. 202
 5. 2051
 6. 2059
 7. 2053
 8. 2059
> 50 wn's 20 tot 49 < 20 wn's < 20 wn's
Hoog
 1. Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet, en vlechtwerk
 2. Vervaardiging van verf, vernis, en drukinkt
 3. Farmaceutische nijverheid
 4. Vervaardiding van zeep, was- en poetsmiddelen, parfums en cosmetische artikelen
 5. Vervaardiging van fotochemische producten
 6. Vervaardiging van ongebruikte informatiedragers
 7. Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels
 8. Vervaardiging van overige niet- metaalhoudende minerale producten
 9. Metallurgie
 10. Vervaardiging van producten van metaal
 11. Vervaardiging van machines, apparaten, en werktuigen (m.u.v. huishoudapparaten)
 12. Vervaardiging van transportmiddelen
 13. Vervaardiging van houten meubels
 14. Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en warm water
 15. Bouwnijverheid
 1. 16, 412, 43320
 2. 203
 3. 21
 4. 204
 5. 2059
 6. 268
 7. 206
 8. 23
 9. 24
 10. 25,33
 11. 28, 33, 254
 12. 29, 30 et 331
 13. 31, 952
 14. 35
 15. 41,42,43
> 200 wn's 50 tot 199 wn's 1 tot 49 wn's < 20 wn's
Gemiddeld
 1. Vervaardiging van voedings- en genotmiddelen
 2. Vervaardiging van textiel en kleding
 3. Leernijverheid en vervaardiging van schoeisel 
 4. Papier- en kartonnijverheid, uitgeverijen en drukkerijen
 5. Rubber- en kunststofnijverheid
 6. Vervaardiging van huishoudelijke apparaten
 7. Vervaardiging van elektrische en elektronische apparaten
 8. Vervaardiging van niet- houten meubels
 9. Overige bewerkende en verwerkende industrie
 10. Winning, zuivering en distributie van water
 1. 10,11, 12
 2. 13,14
 3. 15
 4. 17, 18, 58
 5. 22
 6. 275
 7. 26, 27, 28
 8. 31
 9. 22, 25, 32, 38
 10. 36
> 500 wn's 100 tot 499 wn's 1 tot 99 wn's < 20 wn's
Laag Niet hierboven vermelde ondernemingen   > 1000 wn's 200 tot 1000 wn's < 200 wn's < 20 wn's

 


Lees meer artikels over: Preventie en bescherming

Labels: preventieadviseur