Het jaarlijks actieplan omvat de preventiemaatregelen voor een jaar. Het kadert in het globaal preventieplan en is opgesteld door de werkgever in overleg met de hiërarchische lijnen en de diensten voor preventie en bescherming op het werk. Het jaarlijks actieplan beschrijft:

  • prioritaire doelstellingen van het dienstjaar
  • middelen en methodes om die doelstellingen te bereiken
  • opdrachten, verplichtingen en middelen van de betrokken personen
  • aanpassingen aan het globaal preventieplan door gewijzigde omstandigheden, incidenten en ongevallen, jaarverslag van de interne dienst en adviezen van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk

Lees meer artikels over: Preventie en bescherming

Labels: risicobeheersing

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer