Werknemers hebben volgens art. 2 KB 28 mei 2003 een veiligheidsfunctie als ze:

  • gebruik maken van arbeidsmiddelen
  • motorvoertuigen, kranen, rolbruggen, hijstoestellen of machines besturen die gevaarlijke installaties of toestellen in werking zetten
  • dienstwapens dragen

EN daarbij de veiligheid en gezondheid van andere werknemers van de onderneming of van ondernemingen van buitenaf in gevaar kunnen brengen.

Werknemers met een veiligheidsfunctie moeten jaarlijks langs bij de arbeidsgeneesheer voor een gezondheidsbeoordeling.
 


Lees meer artikels over: Preventie en bescherming

Labels: gezondheidstoezicht

Je kan meer info vinden op: https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk/het-gezondheidstoezicht-op-de-werknemers

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer