Als u ziek bent, kan u voor onbepaalde tijd uw recht op kinderbijslag, ziekte- en invaliditeitsverzekering en pensioen behouden, zonder sociale bijdragen te betalen. U moet dan wel voldoen aan een aantal strikte voorwaarden:

  • U moet uw zelfstandige activiteit gedurende die periode volledig stopzetten.
  • De adviserende arts verklaart u minstens 66% arbeidsongeschiktheid.
  • U moet ten minste 90 dagen de hoedanigheid van zelfstandige (in hoofdberoep) hebben gehad op het moment waarop de gelijkstelling begint. Het bewijs wordt geleverd door de betaling van uw laatste kwartaalbijdrage.

 

De gelijkstelling wegens ziekte kan voor onbepaalde tijd worden toegekend, maar stopt als u:

  • opnieuw als zelfstandige of als loontrekkende actief wordt.
  • niet meer erkend wordt als ten minste 66% arbeidsongeschikt.
  • pensioen geniet (op normale leeftijd of vervroegd).

Lees meer artikels over: Sociale zekerheid

Labels: zaak stopzetten