De overheid legt u als werkgever verschillende verplichtingen op het vlak van psychosociale bescherming op. Om de aspecten van psychosociale belasting te integreren in uw globaal preventieplan en jaaractieplan kan de dienst psychosociale aspecten van Attentia u helpen.

 

Wat is psychosociale belasting?

Psychosociale belasting is de belasting van psychosociale aard die ontstaat door het werk en die schadelijke gevolgen heeft op de lichamelijke of psychische gezondheid. De gevolgen kunnen divers zijn:

 • slaapproblemen
 • hoge bloeddruk
 • maagpijn
 • hoofdpijn
 • spijsverteringsstoornissen
 • depressie, angst en zelfmoordgedachten
 • concentratiestoornissen en gebrek aan motivatie

 

Wat zijn de oorzaken van psychosociale belasting?

Psychosociale belasting kan veroorzaakt worden door:

 • stress door de arbeidsvoorwaarden
 • relationeel leed door bepaalde interpersoonlijke of groepsconflicten
 • geweld
 • pesterijen
 • ongewenst seksueel gedrag op het werk

 

Hoe kan een externe dienst u helpen?

Alle consultants van Attentia hebben een aanvullende vorming psychosociale aspecten gevolgd. Ze kunnen u op diverse vlakken bijstaan:

 • voorafgaande risicoanalyse: we bepalen samen met u de factoren die psychosociale belasting kunnen veroorzaken en stellen op het niveau van de organisatie, de groep of het individu preventiemaatregelen op:
  • primaire preventiemaatregelen: om situaties die psychosociale belasting meebrengen te voorkomen
  • secundaire preventiemaatregelen: om schade uit psychosociaal belastende situaties te voorkomen
  • tertiaire preventiemaatregelen: om verdere ongunstige gevolgen uit psychosociaal belastende situaties te voorkomen
 • risicoanalyse van incidenten: een werknemer kan na een incident een beroep doen op 1 van onze gespecialiseerde preventieadviseurs om de situatie te onderzoeken en preventiemaatregelen te adviseren aan de werkgever.

Lees meer artikels over: Preventie en bescherming

Labels: psychosociale risico's , risicobeheersing

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer