Ergonomie is erop gericht mens, techniek en omgeving optimaal op elkaar af te stemmen om het welzijn te verhogen.

 

Ergonomisch advies

Een externe dienst kan u op diverse vlakken helpen:

  • risicoanalyse die de ergonomische knelpunten oplijst
  • advies rond machineopstellingen of computerwerk
  • evaluatie van klachten van werknemers
  • gedetailleerde uitwerking van preventieproblemen
  • opleiding en vorming
  • ontwikkeling van een actieplan als onderdeel van het globaal preventieplan
  • aanpassing of inrichting van kantoren
  • enz.

 

Methode voor ergonomische studies

Alle consultants van Attentia hebben een aanvullende opleiding ergonomie gevolgd. Zij zullen de werkomstandigheden analyseren en houden daarbij rekening met:

  • objectief aspect: we voeren een evaluatie uit door middel van fysiologische metingen (bewegingshoeken, hartfrequentie, duw- en trekkrachten, spierkrachten,...) en/of omgevingsmetingen.
  • subjectief aspect: we doen een onderzoek bij het betrokken personeel (op basis van interviews, vragenlijsten…).

Lees meer artikels over: Preventie en bescherming

Labels: ergonomie , externe dienst voor preventie en bescherming , risicobeheersing

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer