De discipline arbeidsveiligheid is erop gericht arbeidsongevallen te voorkomen. U kan aan een externe dienst preventie en bescherming verschillende opdrachten toevertrouwen zoals:

 • meewerken aan de opstelling van het globaal preventieplan en het jaaractieplan
 • bijstand verlenen bij een controlebezoek van de overheidsdienst Toezicht op het Welzijn op het Werk
 • algemene veiligheidsinstructies opstellen
 • meewerken aan de opstelling van procedures (aankoop, werken met derden, …) en brochures (onthaal, ...)
 • opstellen van instructies bij brand en in noodsituaties
 • opstellen van een brandveiligheids- en evacuatieplan
 • uitvoeren van werkpostanalyses
 • uitvoeren van risicoanalyses en opstellen van indienststellingsverslagen van machines en arbeidsmiddelen
 • opstellen van een mobiliteitsplan
 • opstellen van een explosieveiligheidsdocument
 • uitvoeren van globale en periodieke veiligheidsaudits
 • organiseren en uitvoeren van preventieprogramma’s
 • bijstand verlenen bij het nemen van veiligheidsmaatregelen (behalen van VCA-certificaat, BESSAC-attest, OHSAS 18001, …)

 

Onze preventieadviseurs en preventiedeskundigen hebben allemaal een bijkomende


Lees meer artikels over: Preventie en bescherming

Labels: arbeidsveiligheid , externe dienst voor preventie en bescherming , risicobeheersing

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer