Een mandataris oefent als natuurlijke persoon een beroepsactiviteit in een vennootschap uit zonder een arbeidsovereenkomst te hebben. U wordt dan beschouwd als zelfstandige en moet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds dat uw sociale bijdragen regelt.

 

Vennootschapsvormen

Bij een vennootschap brengen één of meerdere personen hun beroepsactiviteiten onder in een rechtspersoon. U hebt daarvoor de keuze uit verschillende vormen zoals bvba, nv, vof enz. Vennootschappen moeten ook aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds om vennootschapsbijdragen te betalen.

 

Soorten mandatarissen

Er zijn verschillende types mandatarissen:

  • Werkende vennoten: zij oefenen een werkelijke en regelmatige beroepsbezigheid uit in de vennootschap met als doel het kapitaal te doen renderen. Ze moeten aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.
  • Bestuurders en zaakvoerders in een vennootschap: iedereen die als bestuurder of zaakvoerder benoemd wordt, wordt als zelfstandige beschouwd. Ook als het om een onbezoldigd mandaat gaat. Uitzonderingen zijn zaakvoerders of bestuurders:
    • met een kosteloos mandaat die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.
    • die effectief de uitbetaling van een vervroegd rustpensioen hebben bekomen.
  • Vereffenaars: zij worden aangesteld gedurende de liquidatie/ontbinding van de vennootschap. Zij maken van rechtswege een einde aan de taken van zaakvoerders, bestuurders en commissarissen. Ook zij moeten aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.

Lees meer artikels over: Sociale zekerheid

Labels: vennootschap