De preventieadviseur is de persoon binnen het bedrijf die de werkgever ondersteunt om de maatregelen uit de welzijnswet toe te passen. Elke werkgever met meer dan 20 werknemersmoet een interne preventieadviseur aanstellen. Bij minder dan 20 werknemers mag de werkgever zelf optreden als preventieadviseur.

 

Preventieadviseurs in een notendop

De preventieadviseur:

  • heeft een adviserende functie tegenover zowel de werkgever als de werknemers.
  • staat op de loonlijst van het bedrijf en bekleedt een staffunctie.
  • voert zijn/haar opdracht volledig onafhankelijk uit en kan dus geen werkgevers- of personeelsafgevaardigde zijn.
  • mag geen nadelen ondervinden van zijn/haar activiteiten als preventieadviseur.

 

Ontdek meer informatie over de preventieadviseur bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

 


Lees meer artikels over: Preventie en bescherming

Labels: preventieadviseur

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer