Het globaal preventieplan omvat alle preventiemaatregelen van een bedrijf voor een termijn van vijf jaar. Elke werkgever moet dit plan opstellen in overleg met de hiërarchische lijn en de diensten voor preventie en bescherming op het werk. Het bevat een omschrijving van:

  • resultaten van de risicoanalyse  voor het bedrijf
  • prioritaire doelstellingen voor vijf jaar
  • activiteiten en taken die nodig zijn om de doelstellingen te bereiken
  • organisatorische, materiële en financiële middelen die moeten worden aangewend
  • opdrachten en verplichtingen van alle betrokken personen

 

Minstens één maal per vijf jaar wordt een nieuwe globaal preventieplan opgesteld op basis van een evaluatie van adviezen van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk , arbeidsongevallen enz..

 


Lees meer artikels over: Preventie en bescherming

Labels: risicobeheersing

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer