Dimona staat voor Déclaration IMmédiate - ONmiddellijke Aangifte. Via deze aangifte moet zowel de privé- als de openbare sector aanwervingen en uitdiensttredingen van werknemers elektronisch meedelen aan de RSZ.

Via de onlinedienst Dimona kan u:

 • aangeven dat een werknemer in dienst komt.
 • aangeven dat een werknemer uit dienst gaat.
 • aangeven dat een werknemer langer of korter werkt dan voorzien.

 

Waarom Dimona?

Dimona is een hoeksteen in het beheer van de Belgische Sociale Zekerheid. De overheid gebruikt de Dimona-gegevens onder meer om:

 • werknemers snel te identificeren.
 • op ondubbelzinnige en uniforme wijze de band vast te stellen tussen een werknemer en werkgever.
 • aan werknemers sociale voordelen toe te kennen

Het is belangrijk om uw Dimona-aangiften juist en tijdig uit te voeren. Doet u dat niet, dan kunnen er problemen ontstaan bij de toekenning van sociale rechten aan werknemers. Laattijdige of onjuiste aangiften kunnen er bijvoorbeeld toe leiden dat:

 • arbeiders hun vakantiegeld te laat krijgen.
 • kinderbijslag of kraamgeld te laat wordt uitbetaald.
 • werknemers niet de opleidingscheques krijgen waarop ze recht hebben.

 

Wanneer moet u aangifte doen?

Op de dag dat uw werknemer begint te werken moet u de Dimona-aangifte (in dienst) verrichten. We raden u aan om uw aangifte te doen voordat uw werknemer aan de slag gaat.

Bent u werkgever in de bouwsector? Dan moeten de nummers van de controlekaarten bouw voor de RVA (C3.2A’s) voor de lopende en de komende maand vermeld worden bij de Dimina-aangifte.

Bij uitdiensttreding moet u de Dimona-aangifte (uit dienst) verrichten ten laatste op de eerste werkdag die volgt op de datum van de daadwerkelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

 

Hoe doet u aangifte?

U beschikt over meerdere communicatiekanalen om de Dimonia-aangifte uit te voeren:

 • Via Attentia: Als uw sociaal secretariaat nemen wij graag deze formaliteit van u over. Neem contact op met uw vaste contactpersoon vóór het begin van de tewerkstelling van uw nieuwe werknemer.
 • Online: op de portaalsite van de Sociale Zekerheid (www.socialezekerheid.be/werkgever). U vindt er ook meer uitleg over Dimona.
 • Via de telefoon: Voor werkgevers die niet altijd een computer ter beschikking hebben, is er de vocale server. Vorm het nummer 02/511.51.51 en volg de instructies. U kan enkel een DIMONA doen via de vocale server wanneer u als werkgever al een (voorlopig) inschrijvingsnummer bij de RSZ hebt en beschikt over het rijksregisternummer van de werknemer. U kan alleen numerieke gegevens meedelen.

Lees meer artikels over: Tewerkstelling

Labels: personeelsgegevens

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer