Voor gesloten ruimten waar doorlopend mensen aan het werk zijn, gelden er minimale luchttemperaturen die afhankelijk zijn van de soort fysieke inspanningen die er geleverd worden. Voor het werk in open werklokalen of in open lucht gelden er geen minimumtemperaturen. Tussen 1 november en 31 maart zijn daar wel voldoende verwarmingstoestellen nodig. Als het kouder wordt dan 5°C of als de weersomstandigheden het vereisen, moeten de toestellen ook effectief worden gebruikt.

 

Hoe wordt de temperatuur gemeten?

De temperaturen moeten gemeten worden met een 'droge' thermometer. Die geeft meestal hogere waarden aan dan een gewone thermometer.

 

Welke minimumtemperaturen gelden er?

Bij de volgende temperaturen zijn er maatregelen nodig:

 • 18°C bij zeer licht werk
 • 16°C bij licht werk
 • 14°C voor halfzwaar werk
 • 12°C voor zwaar werk
 • 10°C voor zeer zwaar werk

 

Welke maatregelen zijn nodig bij deze lage temperaturen?

De maatregelen moeten vastgelegd zijn in een plan dat het resultaat is van een risicoanalyse van de thermische omgevingsfactoren op de werkplek. Het plan moet bij het globaal preventieplan worden gevoegd.

Mogelijke maatregelen zijn:

 • werkbelasting verlagen door bijvoorbeeld de werkmethoden aan te passen
 • blootstelling aan de koude in duur beperken
 • extra werkkledij voorzien
 • warme dranken aanbieden

 

Welke maatregelen gelden er voor winkelpersoneel?

Voor personeel in winkels zijn er specifieke richtlijnen:

 • kouder dan 5°C: winkeluitbaters mogen geen personeel tewerkstellen aan toonbanken of winkelbanken, buiten of nabij de winkel.
 • kouder dan 10°C: werknemers moeten over een voldoende krachtige verwarming of een andere mogelijkheid beschikken om zich geregeld te kunnen verwarmen. Ze mogen bovendien enkel werken op een plankenvloer om rechtstreeks contact met de grond te vermijden en hen zoveel mogelijk tegen weer en wind te beschermen. Het werk buiten de winkel is ook beperkt in de tijd:
  • niet vóór 8 uur of na 19 uur
  • niet langer dan 2 uur zonder onderbreking van minstens 1 uur
  • niet langer dan 4 uur per dag

Lees meer artikels over: Preventie en bescherming

Labels: risicobeheersing

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer