In de zomer kunnen hoge temperaturen werkomstandigheden bemoeilijken. De wet verplicht de werkgever dan maatregelen te nemen.

 

Hoe wordt de temperatuur gemeten?

De temperatuur wordt gemeten met een vochtige globethermometer. Deze thermometer houdt ook rekening met andere gegevens dan de warmte, zoals bijvoorbeeld de vochtigheidsgraad. 30° op een vochtige globethermometer betekent dat een gewone thermometer al gevoelig hoger meet.

 

Welke maximumtemperaturen gelden er?

De volgende temperaturen worden beschouwd als hoge temperaturen waarbij maatregelen nodig zijn:

  • 29°C bij lichte fysieke werkbelasting
  • 26°C bij halfzware fysieke werkbelasting
  • 22°C bij zware fysieke werkbelasting
  • 18°C bij zeer zware fysieke werkbelasting

 

Welke maatregelen zijn nodig bij deze hoge temperaturen?

Bij hoge temperatuur moet de werkgever de volgende maatregelen nemen:

  • werknemers tegen rechtstreekse zonnestraling beschermen (luiken, overgordijnen, enz.)
  • frisdranken uitdelen
  • toestellen voor kunstmatige verluchting installeren

Uiteraard hoeft u als werkgever niet te wachten tot die temperaturen bereikt zijn op een vochtige globethermometer om maatregelen te treffen. Anderzijds kunnen werknemers die vinden dat er maatregelen moeten getroffen worden zelf ook terecht bij het comité voor preventie en bescherming op het werk of bij de arbeidsgeneesheer.


Lees meer artikels over: Preventie en bescherming

Labels: risicobeheersing

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer