ASR is de afkorting van Aangifte van Sociaal Risico. Een sociaal risico kan bijvoorbeeld een ziekte, zwangerschap of arbeidsongeval zijn. De werkgever moet altijd aangifte doen van een sociaal risico. De aangifte kan aanleiding geven tot een vervangingsinkomen voor de werknemer. Denk daarbij aan: 

  • uitkeringen verschuldigd in uitvoering van de uitkeringsverzekering en de moederschapsverzekering
  • uitkeringen naar aanleiding van een arbeidsongeval
  • werkloosheidsuitkeringen, inkomensgarantie-uitkeringen of activeringsuitkeringen 
  • uitkeringen in uitvoering van schadeverzekering

 

Hoe sociale risico's aangeven?

Als werkgever kan u gebruik maken van drie kanalen om de ASR door te sturen naar de sociale zekerheid:

  • via een papieren formulier
  • Elektronisch via Attentia
  • via de webapplicatie op de portaalsite van de sociale zekerheid (https://www.socialsecurity.be). Deze wijze van aangifte is vooral nuttig voor de werkgevers die maar een klein aantal aangiften indienen.
  • via gestructureerde berichten, zoals FTP of SFTP. In dergelijke gevallen wordt gebruik gemaakt van de techniek van bestandsoverdracht. Deze wijze van aangifte is vooral nuttig voor de besturen of verzenders die (wekelijks) grote aantallen aangiften van sociaal risico moeten verrichten. 

Lees meer artikels over: Tewerkstelling

Labels: verloven

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer