Arbeidshygiëne is de discipline die erop gericht is schadelijke invloeden te weren die verbonden zijn aan de bedrijfsactiviteit. Het gaat daarbij om omgevingsfactoren & fysische, chemische en biologische agentia. Een externe dienst kan op dat vlak verschillende taken van u overnemen.

 

Mogelijke taken op het vlak van arbeidshygiëne voor een externe dienst

U kan aan een externe dienst preventie en bescherming verschillende opdrachten toevertrouwen :

  • risicobeoordelingen van het gebruik van fysische, chemische en biologische agentia
  • metingen en audits van verlichting, geluid, lawaai, trillingen enz.
  • opleidingen
  • sensibiliseringscampagnes
  • conformiteitsbeoordelingen
  • algemene adviezen
  • onderzoek en meting in geval van klachten in het kader van het 'sick building syndrome '

Lees meer artikels over: Preventie en bescherming

Labels: externe dienst voor preventie en bescherming , industriële hygiëne en toxicologie

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer