Bij de opstart van een onderneming moet u of een medewerker uw ondernemersvaardigheden bewijzen. Dat kan door diploma's, getuigschriften en certificaten of door beroepservaring. Als die persoon uw onderneming verlaat, heeft u zes maanden de tijd om dat probleem op te lossen. U kan zelf uw ondermeningsvaardigheden bewijzen of dat weer door een medewerker laten doen. Ga langs bij uw ondernemingsloket voor een dossier wijziging ondernemersvaardigheden.


Lees meer artikels over: Wijzigingen in uw onderneming

Labels: opstartformaliteiten