In België bedraagt de wettelijke pensioenleeftijd 65 jaar. Vanaf die leeftijd ontvangt u een rustpensioen van de overheid. Dit betekent niet dat u vanaf dan verplicht op pensioen moet. Om uw pensioenuitkering te behouden, moet u wel een bepaalde inkomensgrens respecteren.

 

Vervroegd op pensioen

U kan ook kiezen om met vervroegd pensioen te gaan. Dat kan vanaf 60 jaar, maar dan moet u, afhankelijk van uw geboortejaar, een loopbaan kunnen bewijzen van 35 à 42 jaar.

 

Berekening van uw pensioen

Er wordt een verschil gemaakt tussen:

  • inkomsten van voor 1984, die u recht geven op een forfaitair pensioen
  • inkomsten van na 1984, waarvoor het pensioen berekend wordt op basis van het reële inkomen waarop u sociale bijdragen betaalde.

Hebt u een gemengde loopbaan? Dan zal voor de berekening van uw pensioen rekening gehouden worden met die verschillenden statuten.

 

Minimumpensioen

Als uw pensioenbedrag minder bedraagt dan het minimumpensioen, zal de overheid bijpassen op voorwaarde dat u minstens een loopbaan van 30 jaar kan bewijzen.

 

Extra pensioen opbouwen

Wilt u extra pensioenkapitaal opbouwen om het lage wettelijke pensioen op te vangen? Dat kan dankzij aanvullende verzekeringen zoals het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen(VAPZ) of de Individuele Pensioentoezegging (IPT).


Lees meer artikels over: Pensioen en aanvullende verzekeringen

Labels: pensioen