Volgens de wet kan een arbeidsovereenkomst beëindigd worden als de arbeidsongeschiktheid langer dan zes maanden duurt en er een ontslagvergoeding wordt uitbetaald. De arbeidsgeneesheer hoeft bij deze procedure niet betrokken te worden.


Lees meer artikels over: Preventie en bescherming

Labels: absenteïsme , gezondheidstoezicht

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer