Een rijgeschiktheidsattest geeft aan of en eventueel onder welke voorwaarden een chauffeur geschikt is om te rijden. Een dergelijk attest is nodig voor zwaar transport en voor specifieke transportdiensten. Pas nadat het onderzoek door onder andere een arbeidsarts of oogarts is uitgevoerd, kan een aangepast rijbewijs aangevraagd worden bij de gemeente.

 

Verplicht voor bepaalde bestuurders

Een rijgeschiktheidsattest is verplicht voor bestuurders met rijbewijs:

  • C en C+E voor voertuigen van meer dan 3.500 kg
  • D en D+E voor voertuigen met meer dan 9 plaatsen

 

Ook voor houders van een rijbewijs A en een rijbewijs B en B+E is een attest verplicht als ze rijden voor een transportdienst zoals:

  • reizigersvervoer met autobus of autocar
  • taxidiensten
  • verhuurdiensten van wagens met chauffeur
  • ambulancediensten
  • bezoldigd leerlingenvervoer

 

Oogonderzoek

Voor het rijgeschiktheidsattest is een oogonderzoek door de arbeidsarts of door een oogarts naar keuze nodig. Zij of hij verklaart dan in het attest het niveau van gezichtsscherpte, de rijgeschiktheid en of eventueel een bril of contactlenzen nodig zijn om te mogen rijden. Meestal heeft het attest een geldigheidsduur van 5 jaar.

 

Rijgeschiktheidsattest

Bent u in orde met uw rijgeschiktheidsattest?

Het Koninklijk Besluit betreffende het rijbewijs stelt dat elke chauffeur rijgeschikt dient te zijn. Het rijden zonder rijgeschiktheidsattest wordt gelijkgesteld met rijden zonder geldig rijbewijs. Op basis van een medisch onderzoek zal een arts bepalen of uw gezondheid het toelaat om een motorvoertuig veilig te besturen. Meer weten of een test aanvragen ›


Lees meer artikels over: Preventie en bescherming

Labels: gezondheidstoezicht

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer