Een geluidsmeting is verplicht als uw werknemers door uw bedrijfsactiviteiten blootgesteld kunnen worden aan lawaairisico's. Door de meting krijgt de arbeidsgeneesheer een duidelijk idee van de geluidsbelasting in uw bedrijf en kunnen er acties ondernomen worden .
 


Lees meer artikels over: Preventie en bescherming

Labels: risicobeheersing

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer