In het werknemersstelsel moeten zowel de werknemers als de werkgevers bijdragen betalen aan de RSZ (Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid). Deze bijdragen zijn bestemd voor werkloosheid, pensioen, ziekteverzekering...
De stelsels voor arbeiders en dat voor bedienden verschillen. De jaarlijkse vakantie van bedienden wordt rechtstreeks door de werkgever betaald, terwijl die van arbeiders betaald wordt door een vakantiefonds gefinancieerd met specifieke sociale bijdragen die de werkgever aan de RSZ betaalt. Het brutoloon waarop bijdragen moet wordt betaald, omvat het gewone loon voor prestaties door de werknemers alsook commissielonen, premies, voordelen in natura, winstdeelnemingen, etc.

 

Bijzondere bijdragen

Zowel de werkgever als de werknemer kunnen daarnaast verplicht worden ‘bijzondere bijdragen’ te betalen. Deze zijn niet rechtstreeks bestemd voor de verschillende takken van de sociale zekerheid en slechts in bepaalde omstandigheden verschuldigd. 

 • Voorbeelden van bijzondere bijdragen ten laste van de werkgever
  • bijdrage voor betaald educatief verlof
  • bijdragen voor het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen 
  • solidariteitsbijdrage (CO2-bijdrage) voor het gebruik van een bedrijfswagen
  • bijdrage op extralegale pensioenen
 • Voorbeelden van bijzondere bijdragen ten laste van de werknemer
  • bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid
  • inhouding op het dubbel vakantiegeld
  • solidariteitsbijdrage op winstdeelname

Lees meer artikels over: Verloning

Labels: payroll