Een arbeidsovereenkomst legt de afspraken tussen werkgever en werknemer vast.

Een aantal gegevens moet altijd vermeld worden in de arbeidsovereenkomst:

  • de naam en het adres van de werknemer en de werkgever
  • het soort contract: onbepaalde duur, bepaalde duur, deeltijds, vervangingsovereenkomst, studentenjob...
  • de datum van indiensttreding
  • bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur: de einddatum van het contract
  • de plaats van tewerkstelling
  • de aard van het werk
  • het loon
  • eventuele premies of andere voordelen (maaltijdcheques, bedrijfswagen …)
  • indien er een proefperiode ingelast wordt: een proefbeding (enkel bij arbeidsovereenkomsten afgesloten vóór 1 januari 2014)
  • indien het gaat om een arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid: de arbeidsregeling en het werkrooster

De arbeidsovereenkomst moet in orde zijn vooraleer de arbeidsprestaties aangevangen worden. Elke partij moet een origineel exemplaar van de overeenkomst ontvangen.

 

Welke extra clausules kunnen opgenomen worden in een arbeidsovereenkomst?

Naargelang de specifieke werkomstandigheden en de functie van de werknemer, kunnen er bijzondere clausules opgenomen worden in de arbeidsovereenkomst:

Scholingsbeding 

Wanneer een werknemer een vorming of opleiding volgt tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst ten laste van de werkgever, kan de werkgever voorzien dat de werknemer een gedeelte van deze kosten moet terugbetalen als hij of zij de onderneming zou verlaten voor het einde van een overeengekomen periode.

 

Concurrentiebeding 

Het concurrentiebeding is een clausule waarbij een werknemer de verbintenis aangaat om bij het verlaten van het bedrijf geen gelijkaardige activiteiten uit te oefenen, als zelfstandige of bij een concurrerende werkgever. Het bedrijf dat zij of verliet zou op die manier immers schade kunnen ondervinden door de bijzondere kennis die de werknemer verwierf op industrieel of commercieel vlak.

 

Borgsom

Werknemers verbonden met hun werkgever via een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur en die een specifieke functie uitoefenen, kunnen onder strikte voorwaarden verplicht worden een borgsom te betalen voor het ter beschikking gestelde werkmateriaal.


Lees meer artikels over: Tewerkstelling

Labels: arbeidsovereenkomst

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer