Stopzettingsmeerwaarden zijn inkomsten die gerealiseerd worden naar aanleiding van de volledige en definitieve stopzetting van een bedrijf of bedrijfstak. Er moeten geen sociale bijdragen worden betaald op stopzettingsmeerwaarden die werden gerealiseerd in het jaar van de stopzetting of pensionering of in het jaar voordien. De zelfstandige moet aan zijn sociaal verzekeringsfonds de nodige bewijsstukken bezorgen om het inkomen te laten aanpassen. Hij mag zijn activiteit niet hervat hebben op 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin hij de stopzettingsmeerwaarde heeft gerealiseerd.

Voorbeeld

Een zelfstandige die een stopzettingsmeerwaarde realiseert in 2015 en nog in 2015 stop zet zal het voordeel van deze regeling verliezen wanneer hij in 2016 een zelfstandige beroepsactiviteit herneemt en op 31 december 2016 nog steeds onderworpen is aan het sociaal statuut van de zelfstandigen.


Lees meer artikels over: Sociale bijdragen