Vennootschappen zijn net als natuurlijke personen verplicht om bijdragen te betalen aan de overheid. Ze moeten daarvoor ook aangesloten zijn bij een sociaal verzekeringsfonds.

 

Hoeveel bedraagt de vennootschapsbijdrage?

De bijdrage is afhankelijk van uw balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar:

  • 347,50 euro/jaar als het balanstotaal kleiner of gelijk is aan 646.787,86 euro
  • 868,00 euro/jaar als het balanstotaal hoger is dan 646.787,86 euro

Het eerste boekjaar betaalt u ook slechts 347,50 euro.
De bijdrage moet jaarlijks voldaan worden tegen uiterlijk 30 juni.

 

In welke gevallen heeft een vennootschap recht op een vrijstelling?

Een nieuw opgerichte vennootschap kan gedurende de eerste 3 jaar een vrijstelling van bijdrage aanvragen als de volgende voorwaarden voldaan zijn:

  • personenvennootschap (dus geen nv of cv)
  • ingeschreven als handelsonderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen
  • in de loop van de periode van 10 jaar vóór de oprichting mogen de zaakvoerders/bestuurders én de meerderheid van de werkende vennoten (die geen zaakvoerder of bestuurder zijn) ten hoogste 3 jaar zelfstandige zijn geweest

 

Ook niet-actieve (slapende) vennootschappen kunnen vrijgesteld worden van de bijdragebetaling. U moet dan een attest voorleggen dat bewijst dat er in bepaalde jaren geen handels- of burgerlijke activiteit is geweest. Dit attest kan enkel worden afgeleverd door belastingsdiensten. Ook in de volgende gevallen moet er geen vennootschapsbijdrage meer betaald worden:

  • jaar waarin de vennootschap wordt ontbonden/vereffend
  • jaar waarin de vennootschap in faling is

Lees meer artikels over: Sociale bijdragen , Een eigen zaak starten

Labels: sociale bijdragen , vennootschap