Een eenmanszaak is gemakkelijker op te richten dan een vennootschap, maar heeft ook een aantal nadelen tegenover een vennootschap. Uw keuze zal afhangen van uw activiteiten, het kapitaal en de risico’s van het project, de fiscale voordelen die u nastreeft enz.

 

Eenmanszaak

Een eenmanszaak is een onderneming die door een natuurlijk persoon wordt opgericht. Omdat de onderneming en de oprichter samenvallen, heeft deze ondernemingsvorm een aantal nadelen zoals de onbeperkte aansprakelijkheid: het vermogen van de onderneming is niet gescheiden van dat van zijn oprichter. Concreet betekent dit dat schuldeisers het privévermogen van de oprichter en zelfs van zijn echtgeno(o)t(e) in beslag kunnen nemen. De administratieve formaliteiten zijn wel veel beperkter. Voor de oprichting van een eenmanszaak kan u bij het ondernemingsloket terecht.

Voordelen Nadelen
Weinig opstartformaliteiten Onbeperkte aansprakelijkheid
Grote flexibiliteit Minder fiscale optimalisaties mogelijk
Geen minimumkapitaal nodig Moeilijk overdraagbaar

 

Vennootschap

U kan er ook voor kiezen om uw activiteiten te structuren in een vennootschap. Deze vorm is interessant als u met verschillende personen een onderneming wilt opstarten, maar kan ook gebruikt worden door 1 persoon. Er ontstaat dan een nieuwe rechtspersoon met een eigen vermogen dat los staat van de oprichters. Om een rechtspersoon op te richten (bvba, nv enz.) moet u naar de Rechtbank van Koophandel om de statuten en akten van benoeming neer te leggen.

Voordelen Nadelen
Meer fiscale instrumenten Opstartkapitaal nodig
Beperkte aansprakelijkheid Meer administratieve en wettelijke verplichtingen
Minder financiële risico's Minder flexibiliteit

 


Lees meer artikels over: Een eigen zaak starten

Labels: eenmanszaak , vennootschap

2022 ©
Attentia
Privacyregeling | Disclaimer