Bij een arbeidsongeval kan u als baas of werkgever van het slachtoffer aansprakelijk gesteld worden. U maakt namelijk deel uit van de hiërarchische lijn en voert het beleid rond welzijn op het werk uit. In die hoedanigheid moet u uw werknemers informeren, controleren en garanderen dat de risico's onder controle zijn.

 


Lees meer artikels over: Preventie en bescherming

Labels: arbeidsveiligheid , risicobeheersing

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer