Het lawaai op de werkplek mag in geen geval de volgende waarden overschrijden:

  • gemiddeld geluidsniveau op een werkdag (= Lex, 8h): 87 dB(A)
  • piekgeluidsniveau (= Ppiek): 140 dB(C)

 

Daarnaast moeten er bij de volgende waarden maatregelen genomen worden als de normen overschreden worden:

Bovenste actiewaarden: Lex, 8h van 85 dB(A) en Ppiek van 137 dB(C)

  • maatregelen om de risico's van blootstelling uit te schakelen of te verminderen
  • persoonlijke gehoorbeschermers die verplicht moeten worden gedragen

Onderste actiewaarden: Lex, 8h van 80 dB(A) en Ppiek van 112 dB(C)

  • informatie en vorming rond risico's door lawaaiblootstelling
  • persoonlijke gehoorbeschermers
     

Lees meer artikels over: Preventie en bescherming

Labels: risicobeheersing

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer