De keuze van de taal van de arbeidsovereenkomst en van de arbeidsrelaties tussen werkgevers en hun personeel is in België niet vrij. Alles hangt af van de plaats waar de zetel van het bedrijf zich bevindt of waar de werknemer zijn activiteiten uitoefent:

  • ondernemingen met exploitatiezetel in het Nederlands taalgebied: in het Nederlands
  • ondernemingen met exploitatiezetel in het Franstalig taalgebied: in het Frans 
  • ondernemingen met exploitatiezetel in het Duitstalig taalgebied: in het Duits

De taal van de werknemer is daar dus van geen belang.

Als de zetel van de onderneming gelegen is in het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest moeten de arbeidsovereenkomsten opgemaakt worden in:

  • Nederlands voor Nederlandstalige werknemers
  • Frans voor Franstalige werknemers

De sancties die verbonden zijn aan documenten die niet in de correcte taal werden opgesteld, variëren in functie van het taalgebied. In het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het Duitstalig taalgebied moet de overeenkomst gewoon worden vervangen door een vertaling in de opgelegde taal. De vervanging gebeurt met terugwerkende kracht, en het document zal geacht worden altijd te hebben bestaan in de correcte taal.
In het Nederlandse en Franse taalgebied echter zijn alle documenten nietig als ze in de verkeerde taal zijn opgesteld. Het document moet dus worden vervangen, maar het vervangende exemplaar heeft enkel betrekking op de toekomst. Bovendien zal het onderhoud van de werkgever met de werknemer verondersteld worden nooit te hebben plaatsgevonden.


Lees meer artikels over: Tewerkstelling

Labels: arbeidsovereenkomst

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer