Ga langs bij het ondernemingsloket om te melden dat u zelfstandige wordt in bijberoep. U betaalt dan minder sociale bijdragen.

 

Geniet ik in het kwartaal van verandering meteen van de bijdragevermindering?

Dit hangt af van het moment waarop uw nieuwe hoofdberoep start:

  • U begint op de 1ste werkdag van een kwartaal: de bijdrage in bijberoep kan voor dat kwartaal al worden aangerekend. 
  • U start op een ander moment in het kwartaal: de bijdrage in bijberoep kan pas worden aangerekend vanaf het kwartaal volgend op dat waarin uw loontrekkende activiteit is begonnen.

 


Lees meer artikels over: Wijzigingen in uw onderneming

Labels: hoofdberoep/bijberoep