Omdat er voor starters nog geen gegevens bekend zijn over het inkomen dat ze zullen verdienen, betalen zij gedurende drie jaar een voorlopige bijdrage. Later wordt die verrekend op basis van het reële beroepsinkomen.

 

Voorlopige en definitieve bijdragen

Als starter beslist u zelf op welk inkomen de sociale bijdrage berekend wordt:

 • het minimuminkomen
 • uw geschatte beroepsinkomen

Veel starters kiezen voor het minimuminkomen omdat ze hun inkomen nog helemaal niet kunnen inschatten. Hou er wel rekening mee dat er op het einde van de eerste drie jaar een regularisatie volgt van de sociale bijdragen op basis van de reële inkomsten. Als u hogere inkomsten verwacht uit uw zelfstandige activiteit of als u inkomsten snel stijgen gedurende de eerste drie jaar, dan kan u best uw sociale bijdragen laten aanpassen. Zo vermijdt u een flinke afrekening op het moment van de regularisatie.

 

Hoeveel betaal ik als zelfstandige in hoofdberoep?

 • Minimum: forfaitair geïndexeerd inkomen van 12.870.42 euro.
 • Percentage van de definitieve sociale bijdragen:
  • 22% per jaar op de eerste schijf van het geïndexeerd inkomen tot 55.576,94 euro
  • 14,16% per jaar op het inkomen tussen 55.576,94 euro en 81.902,81 euro
 • Beheerspercentage of het percentage dat Attentia sociaal verzekeringfonds hanteert om zijn werkingskosten te dekken: 4 %.

Weet dat er minimale en maximale kwartaalbijdragen gelden:

 • Minimumbijdrage: 736,18 euro
 • Maximumbijdrage: 4.148,22 euro

 

Hoeveel betaal ik als zelfstandige in bijberoep?

De voorlopige bijdragen zijn veel lager in geval van een bijberoep.

Als u een geïndexeerd nettoberoepsinkomen verwacht van minder dan 1.423,90 euro, kan u een vrijstelling aanvragen.


Lees meer artikels over: Sociale bijdragen , Een eigen zaak starten