Als werkgever bent u verplicht binnen een termijn van 8 dagen een arbeidsongeval aan te geven.

 

Bij welke instanties moet u een arbeidsongeval melden?

De instanties hangen af van de ernst van het arbeidsongeval.

Instanties Arbeidsongeval van minder
dan 4 dagen
Ernstig arbeidsongeval
Arbeidsongevallenverzekering Eenvoudige aangifte via portaal
van de sociale zekerheid
Uitgebreide aangifte via portaal van de sociale zekerheid
Toezicht op het Welzijn op het Werk (vroeger arbeidsinspectie)   Onmiddellijke aangifte, ook via portaal van de sociale zekerheid
Dienst voor preventie en bescherming Melding via kopie van de aangifte Melding via kopie van de aangifte

Voor elk ernstig arbeidsongeval moet de dienst voor preventie en bescherming een arbeidsongevallensteekkaart opstellen dat minstens 3 jaar wordt bijgehouden.

 

Wat is een ernstig arbeidsongeval?

De volgende arbeidsgevallen worden gezien als een ernstig arbeidsongeval:

  • dodelijk arbeidsongeval.
  • arbeidsongeval met direct verband met
    • gebeurtenis die afwijkt van de normale uitvoering van het werk: elektrische storing, brand, explosie, controleverlies over een machine, persoon die valt van een hoogte, voorwerp dat breekt of barst enz.
    • voorwerp dat bij het ongeval betrokken is: machines of toestellen, steigers, putten of tunnels, voertuigen, chemische stoffen, wapens, veiligheidssystemen, virussen, dieren enz.
  • arbeidsongeval dat aanleiding geeft tot een blijvend letsel of een tijdelijk letsel zoals botbreuk, amputaties, brandwonden, vergiftiging enz.

Lees meer artikels over: Preventie en bescherming

Labels: arbeidsveiligheid , risicobeheersing

Je kan meer info vinden op: http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=644

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer