U kan een risicoanalyse uitvoeren op het niveau van het bedrijf, de afdeling, de werkpost, de taak of het individu. De methode van Kinney wordt het meest gebruikt voor de risicobeoordeling. Daarbij wordt voor elk risico gekeken naar de ernst, de frequentie van blootstelling en de waarschijnlijkheid. Op basis van de resultaten van de analyse kan u de prioritaire risico's aanpakken.

 

Identificatie van de risico's

In uw bedrijf bekijkt u de manier waarop uw medewerkers hun taken uitvoeren, de omstandigheden, de producten die daarbij gebruikt worden enz. Op basis daarvan worden de risico's opgesomd.

 

Evaluatie van de risico's

Door de waarschijnlijkheid, blootstelling en ernst van elk risico te vermenigvuldigen, krijgt u telkens een cijfer. Zo kan u de risico's tegen elkaar afwegen.

 

Prioritaire risico's wegwerken

Doordat u een duidelijk beeld hebt van de belangrijkste risico's voor uw bedrijf, beschikt u over alle elementen om een globaal preventieplan uit te tekenen. U kan daarbij werken rond de volgende assen:

  • risico's wegwerken door bijvoorbeeld niet langer schadelijke producten te gebruiken
  • persoonlijke beschermingsmiddelen verplichten zoals veiligheidsbrillen, mondmaskers...
  • collectieve beschermingsmiddelen invoeren zoals leuningen aan stellingen installeren, afzuigsystemen plaatsen...
  • vormingssessies organiseren rond risico's en gevaren op de werkvloer

 


Lees meer artikels over: Preventie en bescherming

Labels: risicobeheersing

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer