Primaire tabs

U bent hier

Employee Engagement

Employee engagement is de emotionele verbondenheid die werknemers voelen tegenover het bedrijf of de organisatie waarvoor ze werken. Geëngageerde medewerkers zetten zich in om goed te presteren. Ze voelen zich betrokken bij uw organisatie en dragen bij aan uw groei. Ze zijn ambitieus, ontwikkelen zich op een positieve manier en nemen verantwoordelijkheid. Het zijn de gedroomde ambassadeurs van uw zaak. Logisch dus dat een hoger employee engagement nauw samenhangt met meer klantentevredenheid, klantenretentie, productiviteit en winst.

 

Groei en rendement

Uit internationaal onderzoek blijkt dat de return bij bedrijven met een hoog werknemersengagement 5 keer hoger ligt op 5 jaar. Ook de nettowinstmarge van bedrijven met veel geëngageerde medewerkers is 17% hoger.

Geïnteresseerd in het onderzoek achter deze cijfers? Download onze whitepaper.

 

 

Hoe verhoogt u het engagement op de werkvloer?

Duurzaam engagement ontstaat wanneer medewerker en werkgevers elkaar echt waarderen en bereid zijn om in elkaar te investeren. U kan engagement enkel sturen en verhogen als het verweven zit in het hele strategische P&O-beleid. Op die manier kunnen managers en leidinggevenden op de juiste momenten zorgen voor groeimogelijkheden, autonomie en coaching.

In elke carrièrefase kan u de Return On Engagement van uw werknemers verhogen:

  • Recruit: trek die medewerkers aan die passen in uw bedrijfscultuur en die dezelfde waarden delen.
  • Develop: werk een ontwikkelingsbeleid in overeenstemming met uw bedrijfsstrategie uit en zet in op de sterkten van uw medewerkers zodat ze hun werk met plezier doen.
  • HR: speel in op de individuele behoeften van uw medewerkers. Uiteraard met aandacht voor het imago en de strategie van uw bedrijf.
  • Well-being: integreer een beleid dat zorgt voor energieke medewerkers zodat ze zich goed voelen in hun job en trots zijn op hun bedrijf.
  • Redeploy: hou uitblinkers aan boord door hen nieuwe uitdagingen aan te bieden.

 

Employee engagement meten

Om het werknemersengagement te kunnen managen, moet u het natuurlijk eerst kunnen meten.

Algemene tevredenheidsenquêtes en medische onderzoeken geven een goede indicatie over het ziekteverzuim en het niveau van tevredenheid en/of gezondheid van de werknemers, maar om het engagement te meten, zijn ze vaak niet specifiek genoeg.

Daarom biedt Attentia SENSOR aan waarmee u beter en specifieker kan peilen naar het engagement binnen uw bedrijf. Met SENSOR meet u de impact van stress- en energiebronnen op het welzijn en engagement van medewerkers Attentia helpt u om aan de hand van de resultaten een concreet actieplan op te stellen.

Download onze gratis whitepaper employee engagement

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer