“Attentia hielp bij ons positief aanwezigheidsbeleid met opleidingen voor onze leidinggevenden.”
Aeke Van Den Broeke, HR-Manager van de plant Eeklo bij Ontex

Het positieve aanwezigheidsbeleid van Ontex kreeg onder begeleiding van Attentia concrete vorm. De leidinggevenden spelen hierin een zeer actieve rol: ze vergroten de bespreekbaarheid en bevorderen de werkhervatting met zinvol aangepast werk of (tijdelijke) maatregelen. Door een helder transparant beleid kent iedereen zijn verantwoordelijkheden.

Aeke Van Den Broeke, HR-Manager van de plant Eeklo bij Ontex: “Met dit beleid wil Ontex eerst en vooral het bewustzijn m.b.t. aanwezigheid verhogen bij al haar medewerkers, ongeacht hun functie of leidinggevend niveau. Ongerechtvaardigde afwezigheid brengt een organisatie in de problemen en zorgt voor extra werkdruk en werkbelasting voor de collega’s binnen het team. Medewerkers en leidinggevenden dragen hierin een gedeelde verantwoordelijkheid. Bij herhaalde afwezigheden zal de directe coach vragen hoe het gaat en polsen naar de motivatie. Deze aanpak is heel menselijk en maakt bv. moeilijke situaties bespreekbaar.”

 

Download de volledige case

Uitdagingen

  • Een groter bewustzijn creëren rond de impact van afwezigheid op het functioneren van het team
  • Een heldere aanpak waarin ieder zijn verantwoordelijkheden kent

Oplossingen

  • Ondersteuning bij het uittekenen van het aanwezigheidsbeleid door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer
  • Workshops voor alle leidinggevenden rond gesprekken in het kader van verzuim

Resultaat

  • Een coherent en transparant beleid dat op iedereen van toepassing is
  • Geslaagde re-integraties, aangepast werk en maatregelen
2022 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer