Primaire tabs

U bent hier

Corporate vitality

Vitale, dynamische en geëngageerde medewerkers zijn performanter en verhogen de productiviteit van uw organisatie. Vitaliteit is daarom een cruciaal element van uw duurzaam HR-beleid.

 

Kent u de kost van ziekteverzuim?

Stel: een dienstverlenend bedrijf met 1.200 werknemers kent een ziekteverzuim van 6,02%. De cijfers spreken voor zich: de directe personeelskost bedraagt 69.000 euro per maand of 828.000 euro per jaar.

Absenteïsme kost de werkgever niet enkel het gewaarborgd loon, maar heeft ook een effect op de productiviteit en motivatie en zorgt voor een verhoogde werkdruk en extra stress bij de collega’s. Het is belangrijk om dit probleem proactief aan te pakken, zodat ook onterecht ziekteverzuim weinig voorkomt.

 

Vitaliteitsbeleid rendeert

Hoe transformeert u de bedrijfscultuur op korte en middellange termijn naar een gezonde werkomgeving met vitale medewerkers? Hoe verlaagt u het absenteïsme en de uitstroom?  Hoe verhoogt u de motivatie en het werkplezier? En dat binnen de context van een vast budget, hoge participatie en meetbare resultaten?

Attentia helpt u met een integraal vitaliteitsbeleid dat leidt tot:

 • Meer rendement
 • Gemotiveerde medewerkers
 • Hoger concurrentievermogen
 • Positiever werkgevers- en bedrijfsimago

 

Verschillende fasen op weg naar corporate vitality

Voor een vitaliteitsbeleid dat volledig is afgestemd op uw organisatie en uw doelstellingen, doorloopt  Attentia met u graag de volgende stappen:

 • Analyse: SWOT-positionering en in kaart brengen van potentieel.
  Meestal gebeurt dit aan de hand van vragenlijsten en maken we gebruik van COPSOQ, SF-12, Sensor en de VitaliteitsScan.
 • Business Alignment: ontwikkeling van visie, doelen en strategie voor 3 jaar.
 • Monitoring: omzetting van strategie in concrete KPI’s met bijhorend opvolgingssysteem.
  Om uw vitaliteitsbeleid te monitoren, ontwikkelen we voor u een dashboard dat alle indicatoren meet.
 • Transformatie: omzetting van doelen in actieplan met Energy programma's en/of Energy events.
 • Interne marketing: communicatieplan met een aanstekelijk en helder concept om medewerkers te informeren en enthousiasmeren.

 

Elementen van een vitaliteitsbeleid

Een vitaliteitsbeleid kan verschillende luiken bevatten zoals voeding, beweging, stress, motivatie, generaties, ergonomie, alcohol/drugs/medicatie, sociale aspecten (teamspirit, mobbing, …). Concreet biedt Attentia globale trajecten aan rond stressmanagement en energiemanagement.

 

Meer info?