Primaire tabs

U bent hier

Wat is een burn-out?

Wat is een burn-out?

Een burn-out komt er niet ineens. Het is een langzaam proces, waardoor we het niet snel in de gaten hebben. Eerst is er enthousiasme, betrokkenheid en ambitie. Maar dat slaat om in aanhoudende stress en overbelasting waardoor lichaam en geest uitgeput raken. Daartussen bevindt zich een proces dat gefaseerd verloopt. Het model van Veninga and Spradley's (1981) en de symptomen checklist van  Schaufeli & Enzmann(1998) geven een goed beeld van hoe een burn-out zich manifesteert.

 

“In order to burn out, one first has to be ‘on fire’.”
Pines 1993

 

1. Ongebreideld werkplezier

Aanvankelijk is er een hoge inzet, betrokkenheid, enthousiasme, energie en creativiteit. U ervaart prestatie- en werkdruk, maar op een stimulerende manier.

 

2. Eerste alarmsignalen

De aanhoudende stress valt steeds moeilijker te beteugelen en heeft zijn impact. De eerste alarmerende signalen steken de kop op:

 • het werkplezier maakt plaats voor ontevredenheid, twijfels en irritaties
 • u betrapt uzelf erop dat u minder efficiënt, productief en creatief bent op het werk. U bent bijvoorbeeld vergeetachtiger, minder geconcentreerd en geneigd om zaken uit te stellen
 • u begint aan uzelf te twijfelen. U raakt ook sneller gefrustreerd en snel geïrriteerd door collega’s, vrienden en familie
 • u voelt zich vaak moe. Deze vermoeidheid gaat vaak gepaard met spiermoeheid
 • uw slaappatroon raakt verstoord en u hebt moeite met in- of doorslapen, vaak ten gevolge van rusteloosheid en piekergedrag
 • u vlucht in ongezond coping-gedrag zoals meer roken, meer alcohol of koffie drinken, ...
 • om uzelf toch rust en herstel te gunnen, bouwt u sociale contacten en hobby’s af.

 

3. Chronische symptomen

In dit stadium intensifieert een aantal van de symptomen uit de vorige fase. De vermoeidheid wordt chronisch. Bijslapen helpt niet meer. De vage spanningsklachten groeien uit tot gezondheidsproblemen zoals maagdarmstoornissen, verhoogde ademhalings-en hartfrequentie, een hoge bloeddruk en een verhoogde cholesterolspiegel in het bloed. Tenslotte leiden de aanhoudende twijfels, frustraties en irritaties tot een vorm van emotionele uitputting, gekenmerkt door een verminderd gevoel van eigenwaarde, gevoelens van hopeloosheid en teleurstelling.

 

4. Kritische symptomen

De symptomen blijven toenemen in intensiteit en/of in aantal. Het lichaam zet een overlevingsmechanisme in gang. Het neemt het roer over en beslist in uw plaats. Het verplicht u tot rust. U kan niet meer, ook al zou u dat graag willen. Rusten en bezinnen zullen noodzakelijk blijken.

Iemand die de symptomen die hierboven beschreven staan herkent, kan op individueel niveau proberen nodige stappen te ondernemen. Sommige werkfactoren zijn echter buiten hun bereik, waardoor het een keuze kan worden tussen blijven (en hopen op beterschap) of vertrekken (wat een nieuwe vorm van stress met zich mee brengt).

 

De taak van human resources

Kent u de metafoor van de kokende kikker? Als u een kikker in een kom warm water gooit, dan springt die er snel terug uit. Legt u hem in een kom koud water en voert u de temperatuur geleidelijk op, dan blijft de kikker zitten. Een persoon die wordt blootgesteld aan geleidelijke verandering is, net als de kikker, slecht geplaatst om de grens in te schatten.

Als hr-verantwoordelijke bent u goed geplaatst om het overzicht te bewaren, negatieve organisatiefactoren in kaart te brengen en te monitoren en daarop in te spelen. Door stress te beheersen en energie te bevorderen, zowel binnen de organisatiecontext als op het individuele niveau verhoogt u het werknemersengagement en de performantie van uw organisatie.

Categorieën

Attentia helpt deze klanten bij het bouwen aan succes

 • Jurgen Koster
 • Jürgen Platel
 • Reginald Verweire
 • Matthieu Spruytte
 • Stijn Broucke
 • Aeke Van Den Broeke, HR-Manager
 • Geert Polfliet
 • Peter Van Rooy
 • Jan Heyvaert
 • Erik Debackere
 • Fabrice Langrand
 • Jean-Benoît Scheen
 • Jean-Philippe Ferette & Nathalie Vantieghem
 • Werner Van Der Vurst
 • Dirk Heirman
 • Eiman El Hmoud & Dankwaart Leen
 • Georg Kelleter
 • Kathleen De Batselier
 • Guillaume Brunin
 • Gary Vercammen
 • Ivo Pareyns
 • Erik Martens
 • Veronique Vogeleer
 • Marc Van Breda
 • Wouter Benoit & Vincent Yserbyt
 • Nathalie Bleyenberg
 • Jeroen Vermeire