Primaire tabs

U bent hier

Voorbereiding op de sociale inspectie in 5 stappen

sociale inspectie voorbereiden

De regering-Michel gaat resoluut de strijd aan met de sociale fraude. De kans is dus groot dat u in uw organisatie vroeg of laat de sociale inspectie over de vloer krijgt. De gevolgen van zo’n inspectie kunnen erg groot zijn. U bereidt zich dan ook maar beter goed voor.

 

1. Weet wie er precies op bezoek komt

De ‘sociale inspectie’ is een verzamelnaam voor diverse overheidsdiensten die elk hun eigen bevoegdheden hebben. De kans is het grootst dat u bezoek krijgt van de dienst ‘Toezicht Sociale Wetten’ en van de Sociale Inspectie. Het Toezicht Sociale Wetten kijkt toe op de naleving van de arbeidsreglementering. De Sociale Inspectie van haar kant waakt over de naleving van de verplichtingen inzake sociale zekerheid.

 

2. Weet wat u gaat zeggen en tonen aan de sociale inspectie

Neem op voorhand uw administratie en boekhouding door: zorg dat de documenten geklasseerd zijn en dat u ze tijdens de controle herkent en snel terugvindt. Weet dat u mag weigeren om bepaalde documenten aan de inspecteur te overhandigen. Documenten die geen sociale gegevens bevatten of die niet verplicht bewaard moeten worden, hoeft u nooit te tonen.

Bereid ook uw medewerkers voor: zorg dat ze weten wat ze wel en niet mogen zeggen. Ook is het cruciaal dat de inspecteur een bekwame gesprekspartner tegenover zich krijgt.

 

3. Voorkom problemen met een voorafgaande audit

Laat vooraf nog een snelle audit van uw documenten uitvoeren door een externe expert. Zo kunt u ook beter inschatten of u tijdens het inspectiebezoek nood heeft aan juridische bijstand.

 

4. Wees baas over uw eigen verklaring

Het proces-verbaal van verhoor, uw verklaring aan de inspecteur, heeft bewijswaarde voor de inspectiediensten, de administraties en het openbaar ministerie. Let er dus op dat uw verklaring precies uitdrukt wat u wil zeggen en dat ze volledig is.

Als de inspecteur die het verhoor afneemt, het verhoor probeert te sturen, is het belangrijk dat u de achtergrond en de omstandigheden schetst. Eis dat in de verklaring uw letterlijke bewoordingen worden gebruikt. Teken in geval van twijfel het document niet.

Vraag ook altijd een kopie van uw verhoor. U hebt het recht om te zwijgen en kunt niet gedwongen worden tegen uzelf of tegen een ander te getuigen.

 

5. Hinder het toezicht niet

Het toezicht hinderen wordt beschouwd als een zware inbreuk en wordt meestal correctioneel vervolgd. Lieg dus niet en leg geen valse verklaringen af. Wanneer de inspecteurs van de sociale inspectie concrete informatie vragen, hebt u het recht respijt te vragen en te zeggen dat u binnen de 24 uur een schriftelijke verklaring zult afleggen.

Nog dit: geef de inspecteur toegang tot alle bedrijfslokalen; enkel tot privélokalen mag u de toegang weigeren.

 

Sociale audits, arbeidsreglementen en policies

Krijgt u bezoek van de sociale inspectie?

Bespaar u de kopzorgen en reken op Attentia voor een uitgebreide audit van uw documenten en een voorbereiding op het inspectiebezoek. Ga zelf aan de slag met onze standaard policies en rapporten of maak een afspraak met onze experten.

Categorieën

Attentia helpt deze klanten bij het bouwen aan succes

 • Jürgen Platel
 • Reginald Verweire
 • Matthieu Spruytte
 • Stijn Broucke
 • Aeke Van Den Broeke, HR-Manager
 • Geert Polfliet
 • Peter Van Rooy
 • Jan Heyvaert
 • Erik Debackere
 • Fabrice Langrand
 • Jean-Benoît Scheen
 • Jean-Philippe Ferette & Nathalie Vantieghem
 • Werner Van Der Vurst
 • Dirk Heirman
 • Eiman El Hmoud & Dankwaart Leen
 • Georg Kelleter
 • Kathleen De Batselier
 • Guillaume Brunin
 • Gary Vercammen
 • Ivo Pareyns
 • Erik Martens
 • Veronique Vogeleer
 • Marc Van Breda
 • Wouter Benoit & Vincent Yserbyt
 • Nathalie Bleyenberg
 • Jeroen Vermeire