Primaire tabs

U bent hier

Re-integratie: opnieuw aan de slag na langdurige afwezigheid

Re-integratie: opnieuw aan de slag na langdurige afwezigheid

Er zijn (te) veel langdurig zieken en dat kost onze maatschappij handenvol geld. In tijden van besparingen is een snelle re-integratie dan ook aangewezen. Hoe langer iemand thuis blijft wegens ziekte, hoe meer ondersteuning hij nodig heeft en hoe kleiner de kans dat hij effectief terug gaat werken. Maar ook het omgekeerde is waar: hoe sneller de reactivatie, hoe groter de kans op succes.

 

Nieuw KB re-integratie sinds vorig jaar

Op 1 december 2016 werd het nieuwe Koninklijk Besluit re-integratie van kracht. Sindsdien moeten de adviserend artsen van het ziekenfonds in de eerste twee maanden van afwezigheid evalueren of werknemers terug aan de slag kunnen, eventueel via aangepast werk.

Het nieuwe KB wil mensen er bewust van maken dat ze voor hun eigen welzijn het best zo snel mogelijk terug aan de slag gaan. Gebeurt dat niet, dan dreigt het sociaal isolement. Ook voor de werkgever heeft progressieve re-integratie enkel voordelen. Een zieke werknemer vervangen zorgt namelijk voor extra kosten.

 

De aanvraag

Zowel de werknemer zelf als zijn behandelende arts kan de aanvraag voor werkhervatting indienen. Voor de arts ligt dat soms erg moeilijk, omdat hij zo dreigt zijn patiënt te verliezen. Het gebeurt daarom vaak dat hij de vraag tot werkhervatting naar de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer stuurt. Die evalueert dan of de werknemer terug aan de slag kan, eventueel mits aangepast of deeltijds werk, of in een andere functie.

 

Re-integratie weigeren?

Re-integratie gebeurt in principe altijd vrijwillig. Blijft de werknemer langer dan vier maanden thuis, dan kan de werkgever wel zelf een re-integratietraject voor zijn zieke werknemer aanvragen. Weigert die laatste dat, dan stuurt de arbeidsgeneesheer een verslag naar de adviserende arts.

Als de adviserende arts op dat moment oordeelt dat de werknemer niet meer dan 66% arbeidsongeschikt is en de werknemer weigert nog steeds de re-integratie, dan komt hij enkel nog in aanmerking voor een uitkering via de RVA.

 

Succesvolle re-integratie

Een succesvolle re-integratie is een gedeelde verantwoordelijkheid. Zowel de werkgever als de werknemer moeten ervoor openstaan. Ook de behandelende artsen spelen een belangrijke rol: zij mogen hun patiënten niet té lang thuishouden.

Op basis van het advies van de arbeidsgeneesheer maakt de werkgever een re-integratietraject op. Als aangepast of ander werk niet mogelijk is, dan motiveert de werkgever dit in het verslag. Wie definitief niet meer aan de slag kan bij zijn werkgever, kan via de VDAB omgeschoold worden voor een andere job.

 

re-integratie vormgeven

Uw verzuim naar beneden dankzij een doordacht re-integratie plan?

Attentia helpt u bij het uittekenen van een duurzaam verzuim- en re-integratiebeleid waar gezondheid, vitaliteit en inzetbaarheid centraal staan. Ontdek hier hoe we ook ùw verzuimcijfer kunnen reduceren ›

Categorieën

Attentia helpt deze klanten bij het bouwen aan succes

 • Virginie Kaye
 • Kris Lefebure
 • Helga Kunert
 • Nathalie Surmon
 • Raymond Bellemans
 • Reginald Verweire
 • Matthieu Spruytte
 • Stijn Broucke
 • Aeke Van Den Broeke, HR-Manager
 • Geert Polfliet
 • Peter Van Rooy
 • Jan Heyvaert
 • Erik Debackere
 • Fabrice Langrand
 • Jean-Benoît Scheen
 • Jean-Philippe Ferette & Nathalie Vantieghem
 • Werner Van Der Vurst
 • Eiman El Hmoud & Dankwaart Leen
 • Georg Kelleter
 • Kathleen De Batselier
 • Guillaume Brunin
 • Gary Vercammen
 • Ivo Pareyns
 • Erik Martens
 • Veronique Vogeleer
 • Marc Van Breda
 • Wouter Benoit & Vincent Yserbyt
 • Nathalie Bleyenberg
 • Jeroen Vermeire