Primaire tabs

U bent hier

Hoe krijgt u langdurig zieke medewerkers terug aan het werk?

Langdurig zieke werknemers

Het toenemende ziekteverzuim heeft grote gevolgen op de werkvloer. Werknemers die afwezig zijn door ziekte presteren uiteraard geen uren en dat brengt niet alleen directe, maar ook indirecte kosten met zich mee. Denk maar aan het verlies van kennis en de stijging van de werkdruk bij collega’s. Ook moet u op zoek naar vervanging en opvolging. De financiële en administratieve lasten die daarmee gepaard gaan, kunnen voor veel conflicten en irritaties zorgen. Hoe krijgt u iemand die langdurig afwezig is terug aan het werk?

 

Positief verzuimbeleid

Het is in het belang van de werkgever dat zijn zieke medewerkers het werk snel terug kunnen hervatten. Is een werknemer echt lang afwezig, dan wordt de kans klein dat hij ooit nog opnieuw bij zijn huidige werkgever aan de slag gaat.

Maar hoe krijgt u langdurig afwezige medewerkers terug aan het werk? Een succesvolle reïntegratie begint bij een positief verzuimbeleid. Dat is een beleid waarbij de de capaciteiten van de werknemer centraal staan, en niet zijn beperkingen. Tijdens gestructureerde verzuimgesprekken moeten werkgevers dan ook focussen op wat de werknemer wél kan, in plaats van op wat hij of zij niet meer kan.

 

Tips voor een vruchtbaar verzuimgesprek

U kunt een positief verzuimbeleid in uw HR-beleid integreren door bijvoorbeeld na zes weken afwezigheid contact op te nemen met de werknemer. Het is een goed idee om een neutraal persoon, zoals een verpleegkundige of een psycholoog het gesprek te laten voeren.

Probeer tijdens dat gesprek antwoorden te vinden op vragen zoals: “Wat zijn de verworven capaciteiten van mijn zieke medewerker?”, “Welke aanpassingen zijn nodig om het werk te hervatten?”, “Heeft de werknemer nood aan loopbaanbegeleiding?” ... Deze informatie is cruciaal om de terugkeer mogelijk te maken.

 

Langdurig zieke werknemers terug aan het werk krijgen

Opgelet: een eenmalig telefonisch interview mag niet het eindpunt zijn. Een re-integratietraject blijft hoe dan ook maatwerk en vereist altijd een multidisciplinaire benadering. Om te slagen is het cruciaal om de aan- en afwezigheid bespreekbaar te maken voor álle medewerkers. Werkgevers die hun medewerkers de kans bieden om problemen aan te kaarten, beperken en voorkomen langdurige afwezigheden.

 

Re-integratie als onderdeel van uw verzuimbeleid

Attentia helpt afwezigen terug aan de slag!

Re-integratie van langdurig zieke medewerkers is een wettelijke verplichting. Verzuim voorkomen en aanpakken doet u met een doordacht verzuim- en re-integratiebeleid. Ontdek hier onze aanpak ›

Categorieën

Attentia helpt deze klanten bij het bouwen aan succes

 • Virginie Kaye
 • Kris Lefebure
 • Helga Kunert
 • Nathalie Surmon
 • Raymond Bellemans
 • Reginald Verweire
 • Matthieu Spruytte
 • Stijn Broucke
 • Aeke Van Den Broeke, HR-Manager
 • Geert Polfliet
 • Peter Van Rooy
 • Jan Heyvaert
 • Erik Debackere
 • Fabrice Langrand
 • Jean-Benoît Scheen
 • Jean-Philippe Ferette & Nathalie Vantieghem
 • Werner Van Der Vurst
 • Eiman El Hmoud & Dankwaart Leen
 • Georg Kelleter
 • Kathleen De Batselier
 • Guillaume Brunin
 • Gary Vercammen
 • Ivo Pareyns
 • Erik Martens
 • Veronique Vogeleer
 • Marc Van Breda
 • Wouter Benoit & Vincent Yserbyt
 • Nathalie Bleyenberg
 • Jeroen Vermeire