Primaire tabs

U bent hier

Tips voor een veilige terugkeer naar kantoor

Eindelijk is het zover: vanaf 9 juni kunnen ondernemingen terugkeermomenten voor hun medewerkers organiseren. Sommige werknemers hebben intussen al meer dan een jaar telewerk achter de rug. Een goede voorbereiding en duidelijke communicatie alvorens terugkeer naar de werkvloer zijn voor u als werkgever dan ook cruciaal. Ga met onze tips aan de slag om stapsgewijs een veilige terugkeer mogelijk te maken.

 

De terugkeer naar kantoor zal gespreid en onder bepaalde voorwaarden verlopen. In het huidig vooropgestelde kader dienen eerst acht op de tien kwetsbare personen beschermd zijn en mogen maximaal 500 bedden op intensieve zorgen door COVID-patiënten bezet zijn. Daarnaast mag niet meer dan 20% van de werknemers op hetzelfde moment naar het werk terugkeren. 

De sociale partners van Hoge Raad adviseren om optimaal in te zetten op het psychosociaal welzijn en het bevorderen van de teamgeest. Het is uiteraard ook niet de bedoeling om mensen te forceren wanneer ze zich niet comfortabel genoeg voelen om naar kantoor te komen. 

In bedrijven waar telewerk tijdens de pandemie de norm was, moet de terugkeer goed voorbereid worden. Daarom is aanbevolen om maatregelen toe te passen volgens de preventiehiërarchie. Hieronder vindt u een heleboel handige tips:

 

1. Eliminatie van het risico

Bovenaan de preventiehiërarchie staat de eliminatie van de risico’s, maar daar hebben werkgevers weinig invloed op. Hiervoor zijn we afhankelijk van externe factoren zoals de vaccinatiegraad.

 

2. De blootstelling beperken

De meest doeltreffende methode om blootstelling aan het virus te reduceren, blijft het beperken van het aantal contacten. Daarom is het belangrijk om de maximale capaciteit van 20% ook naar ruimten op de werkvloer door te trekken. Probeer de aanwezige medewerkers zo goed mogelijk te spreiden door alle ruimten optimaal te benutten. 

De maximale bezettingsgraad bepaalt u best op basis van het ventilatiedebiet en de omvang van het lokaal. Kan het ventilatiedebiet niet worden achterhaald, kan u via een CO2-meting opvolgen of er voldoende ventilatie aanwezig is. Als blijkt dat de ventilatienorm niet gehaald wordt met enkel de mechanische ventilatie, dan kunt u best extra ramen openen of de bezettingsgraad verminderen. Alle informatie over goede ventilatie vindt u in deze blog

Denk zeker ook na over de verplaatsingen van en naar het werk. Carpoolen is uiteraard geen goed idee, en het is voor uw medewerkers ook veiliger als ze het openbaar vervoer niet tijdens de spitsuren moeten gebruiken. Spreid indien mogelijk de werkuren door mensen op andere momenten te laten starten en ervoor te zorgen dat niet iedereen op hetzelfde ogenblik aankomt.

 

3. Collectieve bescherming 

Op de werkvloer zijn social distancing en goede ventilatie de belangrijkste troeven om besmetting te vermijden. Voorzie signalisatie zodat medewerkers weten welke werkplekken ze mogen gebruiken. Door markeringen op de vloer aan te brengen, vermijdt u ook opstoppingen. In gedeelde ruimtes, zoals de koffiecorner, kunt u best aangeven waar iedereen mag staan om afstand te verzekeren. Duid ook in vergaderruimtes goed aan hoeveel mensen de zaal mogen gebruiken. 

Probeer er sowieso voor te zorgen dat medewerkers niet recht tegenover elkaar moeten zitten. Lukt dit niet, installeer dan eventueel schermen van plexiglas als extra beschermingsmiddel. Ook in de eetruimte en de kleedkamers is het belangrijk dat mensen afstand bewaren. Bepaal daarom de maximum capaciteit van deze lokalen (op basis van omvang en ventilatiedebiet). Door de werkuren te spreiden, kunt u het gebruik van sociale ruimten eenvoudiger & veiliger organiseren. 

Goede reiniging van de arbeidsplaats is uiteraard essentieel. Zorg voor een poetsplan en reinig naargelang van de frequentie waarmee bepaalde materialen gebruikt worden. Natuurlijk kunt u niet alle lichtschakelaars en knoppen na ieder gebruik schoonmaken, maar geef deze oppervlakken in elk geval tussen twee shiften een stevige poetsbeurt. 

Tot sloten raden we ook aan om alle leidingen goed te spoelen om de verspreiding van de legionellabacterie tegen te gaan. Meer info hierover leest u in deze blog.

 

4. Persoonlijke bescherming

Het dragen van een neusmondmasker is een belangrijke manier voor medewerkers om zichzelf te beschermen. Natuurlijk is het niet aangenaam om dit een hele dag te moeten gebruiken. Geef daarom voorrang aan collectieve beschermingsmaatregelen en beperk het neusmondmasker tot situaties waarbij onvoldoende bescherming kan worden gegarandeerd. Sensibiliseer uw medewerkers hierover met goede en duidelijke richtlijnen. Als leidinggevende moet u natuurlijk zelf ook het goede voorbeeld geven en het neusmondmasker dragen wanneer dat nodig is. Ook medewerkers die aangeven reeds volledig gevaccineerd te zijn, dienen deze regels te volgen. Voorlopig beschermt geen enkel vaccin immers 100% tegen besmetting met het virus. 

Handhygiëne is een andere essentiële maatregel. Ieder uur raken we ons gezicht gemiddeld zo’n 16 keer aan. Het gebruik van water en zeep is een doeltreffende manier om het virus te bestrijden. Hang eventueel een communicatieposter met advies voor het handen wassen aan de muur. Is er geen water en zeep aanwezig? Voorzie dan alcoholgel, maar probeer het gebruik hiervan te beperken. 

U kunt de noodzaak om oppervlakken aan te raken ook zoveel mogelijk beperken. Denk aan het openlaten van deuren, sensoren voor kranen, en hulpmiddelen zoals staafjes om knoppen te bedienen. Zorg er wel voor dat die maatregelen geen nieuwe risico’s veroorzaken. U mag bijvoorbeeld geen branddeuren laten open staan.

 

5. Communicatie

Tot slot is goede communicatie essentieel voor een veilige heropstart. Heel wat medewerkers zitten immers met vragen die hen onnodig veel stress of zelfs angst bezorgen. Communiceer daarom op verschillende momenten: zowel voor de terugkeer als op de dag van de terugkeer, en herhaal de boodschap ook nadien nog op geregelde tijdstippen. 

Betrek je medewerkers door uw plannen met hen af te toetsen. Dat kan via rechtstreekse participatie of via het Comité voor Preventie & Bescherming op het Werk. Mogelijk zult u zo nog extra maatregelen ontdekken die het besmettingsrisico verder kunnen reduceren. In deze blog ontdekt u alles over een goed communicatieplan. 

Tot slot kunnen we niet genoeg benadrukken dat uw externe dienst voor preventie en bescherming en uw preventieadviseur u zeker kunnen adviseren in geval van specifieke vragen. Zo kunt u bijvoorbeeld beroepen op een preventieadviseur psychosociale aspecten. Veel medewerkers zullen immers nog wel wat weerstand vertonen, uit angst voor het virus of wegens verhoogde stress. Een preventieadviseur psychosociale aspecten zal die medewerkers kunnen bijstaan in het traject om deze angst of stress een plaats te geven en een terugkeer naar de werkvloer bespreekbaar te maken. 

Om niets te vergeten en een veilige terugkeer te kunnen garanderen, hebben we ook een handige checklist voorzien. U kunt deze hier gratis downloaden. 

 

Categorieën

Attentia helpt deze klanten bij het bouwen aan succes

 • Bram Staelens
 • Virginie Kaye
 • Kris Lefebure
 • Helga Kunert
 • Nathalie Surmon
 • Raymond Bellemans
 • Reginald Verweire
 • Matthieu Spruytte
 • Stijn Broucke
 • Aeke Van Den Broeke, HR-Manager
 • Geert Polfliet
 • Peter Van Rooy
 • Jan Heyvaert
 • Erik Debackere
 • Fabrice Langrand
 • Jean-Benoît Scheen
 • Jean-Philippe Ferette & Nathalie Vantieghem
 • Werner Van Der Vurst
 • Eiman El Hmoud & Dankwaart Leen
 • Georg Kelleter
 • Kathleen De Batselier
 • Guillaume Brunin
 • Gary Vercammen
 • Ivo Pareyns
 • Erik Martens
 • Veronique Vogeleer
 • Marc Van Breda
 • Wouter Benoit & Vincent Yserbyt
 • Nathalie Bleyenberg
 • Jeroen Vermeire
2022 ©
Attentia
Privacyregeling | Disclaimer