Primaire tabs

U bent hier

Telewerken vanuit het buitenland, kan dat?

Telewerken vanuit het buitenland, kan dat?

Waar bij de eerste lockdown het nieuwe aan ‘thuiswerken’ ons nog intrigeerde, zagen velen bij de volgende lockdowns de vervelende kantjes van bijvoorbeeld de te kleine woon- en werkruimte. Een paar enkelingen zochten toen een vakantieoord op om van daaruit te telewerken. En sinds het verbod op niet-essentiële reizen is opgeheven, promoten reisaanbieders volop exotische bestemmingen als ‘workations’. Maar telewerken van aan het zwembad, kan dat zomaar?   

Technologisch is het heel eenvoudig. Een degelijke laptop en een internetverbinding zijn in principe voldoende om vanop afstand uw werk te doen. Dan doen we nu ook thuis. En ook in het buitenland zijn de verbindingen tegenwoordig goed genoeg om uw tekst te schrijven, presentatie te maken of dat ene dossier voor te bereiden. Via een veilige connectie kan u zelfs op de bedrijfsserver om orders in te geven of facturen uit te sturen. Technologisch maakt het dus niet veel uit waar uw werkplek is. Op sociaaljuridisch vlak is dat iets anders. Hoe flexibel kan of moet u als werkgever hiermee omgaan? We zetten de vier belangrijkste aspecten even op een rij.  

 

1. De werkplek: mag een medewerker zomaar op ‘workation’ vertrekken? 

In een arbeidsovereenkomst is naast de beschrijving van het takenpakket de arbeidsplaats een van de meest essentiële bestanddelen. Die staat beschreven en mag ook niet eenzijdig worden gewijzigd. Uitzondering is het verplichte telewerken – waar het mogelijk was - tijdens de coronacrisis. Maar de medewerker wordt dan wel geacht op zijn vaste verblijfplaats of officiële domicilieadres te verblijven. Als de werknemer daarvan afwijkt (voor langere periode) en vanop een andere locatie in binnen- of buitenland wenst te telewerken, moet hij dit melden aan zijn werkgever en is het akkoord van de werkgever hierbij altijd vereist. Het adres van die binnen- of buitenlandse werkplek moet dan (als bijlage) aan de arbeidsovereenkomst worden toegevoegd. 

 

2. Wat in geval van een arbeidsongeval? 

Een ongeval op de werkvloer kan zich altijd voordoen. Elke werkgever is verplicht om zich hiertegen te verzekeren. Daaraan zijn echter enkele voorwaarden verbonden. Zo moet het arbeidsongeval tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst gebeuren en moet het zich voordoen op de werkplek (bedrijf of woonplaats) die schriftelijk werd overeengekomen. Als de medewerker naar het buitenland trekt of een vakantiehuis ergens in ons land als werkplek uitkiest, dan moet die locatie in de arbeidsovereenkomst opgenomen zijn. Zo niet kan de verzekeraar moeilijk doen. Het is het daarnaast interessant om de verzekeringsmaatschappij te contacteren om er zeker van te zijn dat hij bij een eventueel ongeval ook is verzekerd is. 

 

3. Is er een dokter... aan het strand? 

Het hoeft zelfs geen ongeval zijn. De medewerker kan ook ziek worden. Naar analogie van het arbeidsongeval is het nuttig om bij de verzekeringsmaatschappij na te gaan wat er precies in de polis voorzien is. Geldt de hospitalisatieverzekering ook voor een ziekenhuisopname in het buitenland? Wat met terugbetaling van medicijnen of medische consultaties? Wordt de werknemer gerepatrieerd ingeval van een zware aandoening, en onder welke voorwaarden? 

Een medewerker op zo’n ‘workation’ kan zich ook ziek melden. Hij heeft daar uiteraard een medisch attest voor nodig. Als werkgever blijft u wel uw controlerecht behouden. Dus indien u over het verblijfadres van uw medewerker beschikt – wat in principe aan de arbeidsovereenkomst moet worden toegevoegd (zie punt 1) – dan mag u te allen tijde een controlearts sturen.  

 

4. Arbeidsvergunning en andere formaliteiten 

Tot slot zijn er nog diverse formaliteiten die verbonden zijn met enerzijds de duur en de plaats van de workation van de medewerker.  

Kiest hij of zij bijvoorbeeld om vanop een andere locatie in België te werken – een appartement aan de kust of een vakantiehuis in de Ardennen – dan zijn er uitgezonderd de aanpassing in de arbeidsovereenkomst geen bijkomende documenten nodig. Wie in een ander EU-land verblijft, moet zich nu in eerste instantie houden aan de geldende regels voor reizigers naar dat land in het kader van de huidige COVID-pandemie. Die verschillen per lidstaat en kan u via de website van FOD Buitenlandse Zaken bekomen.  

Daarnaast vereisen bepaalde landen ook een voorafgaandelijke elektronische aangifte van tewerkstelling voor buitenlandse werknemers. Wie niet in orde is, riskeert als werkgever hoge boetes die kunnen gaan tot 4.000 euro per overtreding. In landen buiten de Europese Unie is meestal ook nog een arbeidsvergunning vereist. Wat de duur van de werkperiode betreft zijn er ook nog een aantal formaliteiten te vervullen, maar in de meeste landen is dat pas nodig als de medewerker meer dan 183 dagen per jaar in het buitenland verblijft. 

Conclusie: een ’workation’ in de zon en met de voetjes in het witte zand op het strand klinkt misschien idyllisch, maar u bent best goed voorbereid. Dit geldt zowel voor de werkgever als voor de medewerker. En dat heeft soms wat voeten in de aarde. Vooraleer u dit als werkgever toestaat, is het voor beide partijen nuttig om de nodige formaliteiten goed in kaart te brengen en af te vinken. 

 

Telewerk

Wenst uw organisatie telewerken ook definitief in te voeren (structureel of occasioneel)?

Ontdek hier de bouwstenen van een duurzaam telewerkbeleid en download er onze gratis whitepaper met heel wat interessante info!

Categorieën

Attentia helpt deze klanten bij het bouwen aan succes

 • Bram Staelens
 • Virginie Kaye
 • Kris Lefebure
 • Helga Kunert
 • Nathalie Surmon
 • Raymond Bellemans
 • Reginald Verweire
 • Matthieu Spruytte
 • Stijn Broucke
 • Aeke Van Den Broeke, HR-Manager
 • Geert Polfliet
 • Peter Van Rooy
 • Jan Heyvaert
 • Erik Debackere
 • Fabrice Langrand
 • Jean-Benoît Scheen
 • Jean-Philippe Ferette & Nathalie Vantieghem
 • Werner Van Der Vurst
 • Eiman El Hmoud & Dankwaart Leen
 • Georg Kelleter
 • Kathleen De Batselier
 • Guillaume Brunin
 • Gary Vercammen
 • Ivo Pareyns
 • Erik Martens
 • Veronique Vogeleer
 • Marc Van Breda
 • Wouter Benoit & Vincent Yserbyt
 • Nathalie Bleyenberg
 • Jeroen Vermeire
2022 ©
Attentia
Privacyregeling | Disclaimer