Primaire tabs

U bent hier

De ene bonus is de andere niet: bonusoptimalisatie

bonus optimaliseren

Medewerkers willen het liefst zoveel mogelijk overhouden van hun bonus. Ze hebben er immers hard voor gewerkt. Maar de ene bonus is de andere niet. Veel bedrijven keren een klassieke bonus uit bij het behalen van collectieve of individuele objectieven. Met als gevolg dat werknemers, na alle heffingen, slechts 30,49 % van de brutokost overhouden.

 

Meer bonus, minder kosten

Zowel voor de werknemer als voor u als werkgever is het dan ook verstandiger om in te zetten op bonusoptimalisatie. Op die manier ligt het netto besteedbare inkomen dat de werknemer van zijn bonus overhoudt gevoelig hoger en krijgt hij écht beloning naar werk. Zo zal hij er volgende keer minstens even hard tegenaan gaan.

Laat ons een voorbeeld geven om dit duidelijk te maken: stel dat de bonus 5.000 euro bruto bedraagt. Als u voor een klassieke bonus kiest, houdt de werknemer 1.524,46 euro netto over. Dankzij bonusoptimalisatie krijgt de werknemer echter 3.230,96 euro. Dat betekent een verdubbeling van zijn netto besteedbare inkomen. Bovendien brengt dit voor u als werkgever geen extra kosten met zich mee.

 

Warrants, een interessante bonusaanvulling

In het geval van een individuele bonus is het beter om warrants uit te keren. Het grote voordeel van warrants is de voorwaardelijke vrijstelling van RSZ-bijdragen. Die vrijstelling geldt ook wanneer een werknemer door een bank uitgegeven warrants van zijn werkgever ontvangt en die vervolgens terug aan de bank verkoopt.

 

Er zijn bij het toekennen en verkopen van warrants wel drie cruciale voorwaarden:

 1. De hiërarchie van de rechtsbronnen moet gerespecteerd worden.
 2. De werknemer moet altijd de keuze hebben tussen een klassieke bonus of warrants.
 3. De werknemer mag zelf beslissen wanneer hij de warrants verkoopt.

 

Door warrants toe te kennen als alternatief voor een klassieke bonus is het mogelijk om met hetzelfde budget ongeveer 43 % meer nettobonus aan een werknemer toe te kennen. Als werkgever kunt u eventueel besparen op een deel van de voorwaardelijke vrijstelling van de patronale RSZ-bijdragen. Via onze simulatietool kunt u makkelijk berekenen hoeveel er netto overblijft van een klassieke bonus of van een bonus in warrants.

 

Warrants

Meer nettobonus toekennen aan uw medewerkers, zonder extra kost?

Topmedewerkers verdienen een aantrekkelijke beloning. Warrants vormen de ideale oplossing omdat ze, in tegenstelling tot de klassieke bonus, niet onderworpen zijn aan de sociale bijdragen. Meer info nodig? Attentia adviseert u.

Categorieën

Attentia helpt deze klanten bij het bouwen aan succes

 • Bram Staelens
 • Virginie Kaye
 • Kris Lefebure
 • Helga Kunert
 • Nathalie Surmon
 • Raymond Bellemans
 • Reginald Verweire
 • Matthieu Spruytte
 • Stijn Broucke
 • Aeke Van Den Broeke, HR-Manager
 • Geert Polfliet
 • Peter Van Rooy
 • Jan Heyvaert
 • Erik Debackere
 • Fabrice Langrand
 • Jean-Benoît Scheen
 • Jean-Philippe Ferette & Nathalie Vantieghem
 • Werner Van Der Vurst
 • Eiman El Hmoud & Dankwaart Leen
 • Georg Kelleter
 • Kathleen De Batselier
 • Guillaume Brunin
 • Gary Vercammen
 • Ivo Pareyns
 • Erik Martens
 • Veronique Vogeleer
 • Marc Van Breda
 • Wouter Benoit & Vincent Yserbyt
 • Nathalie Bleyenberg
 • Jeroen Vermeire